Без категория

Кондензен газов котел – VICTRIX MAIOR TT

VICTRIX MAIOR TT

Кондензният газов котел “VICTRIX MAIOR TT” е от най-модерната гама кондензационни газови котли в платформата “Top Tech”, произведена във високо автоматизираните линии на IMMERGAS в Италия, състояща се от две проточни версии 28 и 35 kW и версия само за отопление 35 kW. Заедно те създават перфектна гама, за да отговорят на новите Европейски Директиви за използване на енергия. Всички модели се отличават с модулационна циркулационна помпа с нисък разход, предназначена за постигане на високи нива клас за енергийна ефективност за отопление на помещения и производство на гореща вода.

Ето защо кондензният газов котел – VICTRIX MAIOR TT е идеален за нови инсталации, както и за подмяна на съществуващи уреди. Този кондензен газов котел предлага нови възможности за оптимизиране на енергийната ефективност и удовлетворяване на най-високите стандарти за комфорт и безопасност.

Функции гарантиращи един висок клас:

Автоматично объзвъздушаване на отоплителната инсталация – първоначално зададена и използване при необходимост;

Проверка на димоотводната система– предварително зададена и задействане при необходимост. Вградена интегрирана логика за избор на параметрите на вентилатора – например подходящ минимален/максимален диапазон на оборотите.

Адаптивен горивен процес – чрез комбиниран електрод –запалителен/детекторен, тази система индиректно отчита стойностите на CO2 (чрез измерване на йонизационния ток).

Електрониката се стреми да поддържа постоянна оптимална стойност на йонизационния ток /експериментално отчетена/, променяйки дебита на газа и променяйки оборотите на вентилатора. Тази технология носи следните предимства:

 Котела постоянно ще се само-адаптира при при отчетени промени в горивния процес (гориво/въздух).

 Без ръчно настройване (механичен газов вентил или смяна на дюзи) системата може да контролира:

– промени в калоричността на газа (например различни смеси на LPG, добавка на други газове към природния газ);

– промяна на типа на газа (чрез параметриране със софтуера);

– промени на плътността на въздуха-различно атмосферно налягане.

Електронна помпа с PWM

контрол възможност за работа в един от следните режими:

          – Константно ΔT: чрез настройка на ΔT между подаването към системата и връщането от нея (от 5 ÷ 25 °C – стандартна стойност 15 °C);
        – Пропорционален напор: скоростта на помпата варира в съответствие с подаваната мощноста от горелката, по-висока мощност – по високи обороти на помпата. Също така могат да бъдат зададени гранични стойности за максимална и минимални обороти на помпата;
          – Константна скорост.
BOOST функция за БГВ – при комбиниранте котли в летен режим, първичният кръг на котела не е загрят това създава неудобство за клиента налгайки се да изчака уреда да се подготви за произвоство на БГВ. BOOST функцията поддържа котела в готовност, като значително увеличава комфорта на ползване на БГВ и намалява времето за изчакване.
Адаптивност при производство на БГВ

= най-висок комфорт, независимо от динамиката на потребление. Благодарение на регулатора на дебит, електронния дебитомер и двата сензора за температура на БГВ, котела гарантира производството на БГВ с желаната температура, независимо от променливите налягане и дебит на входящата студена вода.

Тази функция опростява комбинирането на котела в случаите на подаване на предварително подготвена вода за БГВ – например от термо-соларна инсталация, и едновременно с това намалява риска от прегряване на уреда при подаване на температури към него над 40 ˚СНепрекъсната свързаност – Изборът на web базираната платформа за комуникация, контрол и диагностика – DOMINUS предоставя една нова възможност на потребителя за управление на уреда, независимо от разстоянието.
– Възможност за промяна на всички текущи параметри – режим на работа, отопление, БГВ
– Задаване и промяна на настроените дневни и седмични температури и периоди за отопление
– Текуща диагностика на функциониране
– Получаване на известия при възникване на грешка в работата на уреда
– Дистанционно рестартиране
– Сервизно диагностициране – при споделяне на сервизен достъп
Кондензен газов котел VICTRIX MAIOR TT
Кондензен газов котел VICTRIX MAIOR TT
Кондензен газов котел VICTRIX MAIOR TT - информация

Всичко това гарантира постигането на висока удовлетвореност от страна на потребителя, и заедно с това постигането на гъвкавост при монтаж и адаптиране, и не на последно място намалени разходи за отопление и БГВ.

Високото ниво на сервизната служба на Амакс газ ООД, както и натрупания опит въз основа на реализираните над 16000 стенни газови котли е едно допълнително преимущество в лицето на всеки потенциален и бъдещ клиент, избрал да довери комфорта в дома си на уредите IMMERGAS.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИМЕРНИ ЕДИНИЦИVICTRIX MAIOR 28 TT 1 ErPVICTRIX MAIOR 35 TT 1 ErPVICTRIX MAIOR 35 TT X 1 ErP
Код3.0248823.0248833.024884
CE сертификат0694CP7233
0694CP72330694CP7233
Максимална термична мощност (режим отопление)kW24,934,934,9
Максимална термична мощност (режим БГВ)kW29,134,934,9
Минимална термична мощностkW2,93,63,6
Максимална топлинна мощност (режим отопление)kW24,034,234,2
Максимална топлинна мощност (режим БГВ)kW28,034,234,2
Минимална топлинна мощностkW2,83,53,5
Ефективност при ном. топлинна мощност (80/60 °C)%96,697,997,9
Ефективност при 30% натоварване (80/60 °C)%102,5103,2103,2
Ефективност при ном. топлинна мощност (40/30 °C)%102,3106,0106,0
Ефективност при 30% натоварване (40/30 °C)%108,3108,5108,5
Измерен CO при природен газmg/kWh29,024,024,0
Измерен NO Xпри природен газmg/kWh25,026,026,0
Дебит на БГВ при прод. производство (ΔT=30 °C)l/min13,316,3
Максимално работно налягане на кръга за БГВbar10,010,0
Температурен обхват (настройваем)°C20 – 8520 – 8520 – 85
Маскимално налягане на отоплителния кръгbar333
Обем на разширителния съдlitres101010
Разполагаем напор на вентилатора (max/min)Pa203/100258/116258/116
Клас на електо-защитаIPX5D5D5D
Тегло на уреда -пъленkg33.935,835,8
Кондензен газов котел - VICTRIX MAIOR TT - енергийна ефективност