Без категория

НОВИТЕ ERP 2021 ТОПЛОВЪЗДУШНИ АПАРАТИ

НОВИТЕ ERP 2021 ТОПЛОВЪЗДУШНИ АПАРАТИ

ИКОНОМИЧНО, КОМФОРТНО И ОТГОВОРНО ОТОПЛЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

Статия, публикувана в брой 4, сп. „ГРАДЪТ”, 2021

Повишаването на енергийната ефективност играе все по-важна роля в нашия живот и е един от приоритетите за устойчиво енергийно развитие на България. Енергийната ефективност дава възможност за осигуряването на стабилна икономика, създавайки условия за повишаването на конкурентоспособността на индустриалните предприятия, защото реализацията на мерките за подобряване на енергийната ефективност води до намаляване на енергийните разходи на предприятията, което от своя страна може значително да повлияе на тяхната жизнеспособност в дългосрочен план. Подобряването на енергийната ефективност е от особена важност и за намаляването на емисиите на парникови газове, подобряването на качеството на въздуха, който дишаме, както и намаляването на прекомерната употреба на вода.

Енергийна ефективност на практика означава да използваме по-малко енергия за извършването на една и съща дейност, като по-този начин се елиминират енергийните загуби. Подобряването на енергийната ефективност е начин за увеличаване на сигурността на енергийните доставки. Въздухоотоплителните апарати, охладителните апарати, високотемпературните технологични охладители на течности и вентилаторните конвектори, които в момента се продават и използват в ЕС, консумират значителни количества енергия, като по този начин допринасят за емисиите на парникови газове. Някои от тях също имат вредно въздействие върху околната среда чрез шума, който произвеждат. В допълнение към екологичните последици от енергийната консумация на тези категории продукти, задвижвани от всяко гориво, продуктите, използващи газ или течно гориво, също допринасят значително за емисиите на азотни оксиди.

ЗА РЕГЛАМЕНТА

Регламент (ЕС) 2016/2281 на Комисията от 30 ноември 2016 г. за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране на въздухоотоплителни продукти, охладителни продукти, високотемпературни технологични охладители на течности и вентилаторни конвектори.

ОБХВАТ

Регламентът за екодизайн обхваща въздухоотоплителни продукти с номинална отоплителна мощност до 1 MW, охладителни продукти и високотемпературни технологични охладители на течности с номинална охладителна мощност до 2 MW, както и вентилаторни конвектори. Продуктите, обхванати от регламента, могат да бъдат класифицирани, както следва:

 • Топловъздушни агрегати
 • Климатични водоохладители
 • Климатизатори въздух-въздух> 12 kW
 • Климатизатори вода/солов разтвор-въздух
 • Вентилаторни конвектори
 • Термопомпи вода/солов разтвор-въздух > 12 kW
 • Термопомпи вода/въздух
 • Високотемпературни технологични охладители на течности

С тази наредба най-често използваните уреди за отопление и охлаждане на помещения са обхванати от разпоредбите за екодизайн; повечето уреди за отопление и охлаждане на жилища също са обхванати от разпоредбите за енергийно етикетиране.

ИКОНОМИЧНО, КОМФОРТНО И ОТГОВОРНО ОТОПЛЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ - WINTERWARM

ИКОНОМИЧНО, КОМФОРТНО И ОТГОВОРНО ОТОПЛЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ – WINTERWARM

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Спрямо направеното проучване на Европейската комисия фазата на експлоатация на продуктите е най-важната фаза от гледна точка на въздействието върху околната среда и имаща най-голям потенциал за подобрение, затова и регулаторната мярка се фокусира върху нея и върху фазата на края на живота на продукта. Що се отнася до повечето продукти, предмет на регулации за екодизайн, потреблението на първична енергия по време на експлоатационната фаза е източникът на най-важното въздействие върху околната среда чрез емисиите на CO2. Емисиите от изгарянето на гориво, т.е. емисиите на азотен оксид (NOx), също са от значение за въздухоотоплителните и охладителните продукти с горелка или двигател с вътрешно горене. Въздухоотоплителните и охладителните продукти, работещи на електричество, не произвеждат директни емисии от този вид.

ИСТОРИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА ЗА ПРОДУКТИТЕ КЪМ ДНЕШНА ДАТА

От началото на 2011 г. до публикуването на актовете за изпълнение през 2016 г. процесът на екодизайн е продължил 5 години:

 • 20/12/2016: Публикация
 • 30/12/2016: Влизане в сила
 • 01.01.2018: Изисквания от Ниво 1 относно енергийната ефективност
 • 26/09/2018: Изисквания от Ниво 1 относно емисиите на NOx
 • 01/01/2021: Изисквания от Ниво 2 относно енергийната ефективност и емисиите на NOx
 • 01.01.2022: Преглед

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОДИЗАЙН

Ключовият параметър за въздухоотоплителите е сезонната енергийна ефективност за отопление на помещенията; за охладителните продукти – сезонната енергийна ефективност за охлаждане на помещенията; а за високотемпературни технологични охладители на течности – сезонното съотношение на енергийните характеристики. Изискванията за отопление и охлаждане не са постоянни през годината. Сезонната енергийна ефективност за отопление на помещенията, сезонната енергийна ефективност за охлаждане на помещенията и сезонното съотношение на енергийните характеристики улавят сезонните вариации на търсенето, като се вземе предвид поведението на продукта при пълно натоварване, както и при условия на частично натоварване. Изискванията за енергийна ефективност са специфични за технологията и в някои случаи зависят от размера. В допълнение към енергийната ефективност регламентът определя допълнителни критерии за съответствие, насочени към намаляване на други въздействия върху околната среда, т.е. емисии на NOx за продукти за отопление и охлаждане на въздух на базата на гориво. За емисиите на NOx изискванията зависят от технологията и горивото и се изразяват в mg/kWh като брутни калорични стойности. Към днешна дата сме в предпоследната фаза на процесите за екодизайн, което налага и навлизането на нови, енергийно съобрaзни ErP 2021 продукти от гореспоменатите категории.

Към днешна дата сме в предпоследната фаза на процесите за екодизайн, което налага и навлизането на нови, енергийно съобрaзни ErP 2021 продукти от гореспоменатите категории. - WINTERWARM

Към днешна дата сме в предпоследната фаза на процесите за екодизайн, което налага и навлизането на нови, енергийно съобрaзни ErP 2021 продукти от гореспоменатите категории. – WINTERWARM

ЗАЩО WINTERWARM?

С традиции в разработването и производството на топловъздушни апарати от 1936 г., Winterwarm предлага цялостни отоплителни решения за индустриални, обществени, аграрни и търговски предприятия. Благодарение на широките си приложения, компактни размери и изчистен дизайн топловъздушните апарати с марка Winterwarm са перфектното решение за енергийно ефективно отопление на промишлени и търговски сгради, както и за оранжерии, обори, хамбари и птицеферми. Гамата включва: газови топловъздушни апарати, въздушни завеси, дестратификационни вентилатори, водни топловъздушни апарати и серия топловъздушни апарати за аграрни приложения. Гаранция за качеството на компанията освен доказаното й име в световен мащаб е и членството й в EURO-AIR (Европейска асоциация на производителите на топловъздушни апарати). Знакът за качество Euro-Air гарантира, че закупеният продукт е от най-високо качество, отговарящ на изискванията за сертификация на CE, и че зад продукта стои качествена компания – сертифицирана по ISO-9001. Краткият списък на компаниите, които са част от тази асоциация, са лидерите в Европа в производството на топловъздушни апарати, които активно участват в националното и европейското законодателство и стандартизация, както и в изследователските дейности в сферата. Winterwarm e не само горд член на EURO-AIR, но заема и президентската позиция в асоциацията в лицето на инж. L.B.G. Looman, собственик на компанията.

Компактните топловъздушни апарати са рентабилно решение за отопление на почти всеки тип промишлена или търговска сграда. По-строгото законодателство налага все по-високи изисквания за ефективност и максимални емисии на NOx от топловъздушни апарати със затворена камера. По принцип използването на високоефективен топловъздушен апарат (например кондензационният модел на Winterwarm HR/HR-EC) е най-устойчивият избор, но невинаги е възможно инсталирането на дренаж на конденза. В крак с иновациите и за да отговорят на новите стандарти ErP 2021, които влязоха в сила на 1 януари 2021 г., Winterwarm въведе нов топловъздушен апарат XR+, който е наследник на стандартния и надежден XR – най-продаваният единичен топловъздушен апарат от Winterwarm през последните 15 години, уникален със своя патентован топлообменник от неръждаема стомана и атрактивен дизайн. Новият апарат предлага по-добра производителност по отношение на ефективност, изход на въздух и начин на подаване. Тази нова серия предлага решение за места, където инсталирането на дренаж на конденза е трудно и следователно не е възможно да се избере кондензационен топловъздушен апарат. Топловъздушните апарати XR+ са подходящо ефективно и икономично решение за почти всеки вид индустриален или търговски обект, както за големи, така и за малки помещения като производствени сгради, складове, гаражи, търговски предприятия. За отопляването на магазини, шоуруми, кафенета препоръчваме серията HREC заради по-ниските нива на шум.

ПО-ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ

Новият Winterwarm XR+ е усъвършенстван не само с по-устойчив корпус, но и с подобрена ефективност за комфортно и ефективно отопление. Други видове топловъздушни апарати осигуряват по-голяма изходна мощност и по-дълго подаване, така че разпределението на топлината в помещението да е по-оптимизирано. При XR+ изключително интересен е фактът, че комбинацията от горелка/топлообменник е поставена от долната страна на уреда в сравнение с предишния модел. В резултат на това най-горещата част на топлообменника се намира в долната част на уреда и съответно там е и най-високата температура на подаване. По-топлият въздух, издухван отдолу, има тенденция да се издига; след това се смесва с по-малко топлия въздух, който се подава отгоре. Следователно начинът на подаване на XR+ е значително подобрен в сравнение със съществуващия XR.

ПРАКТИЧЕСКИ ПОДОБРЕНИЯ

Най-интересният факт за инсталаторите и потребителите, както споменахме, е това, че основните компоненти на топловъздушния апарат са разположени от другата страна на уреда. Това, разбира се, трябва да се вземе под внимание по време на инсталацията. Друго интересно подобрение е, че XR40+, XR50+ и XR60+ вече също са с изход за димни газове и подаване на въздух с диаметър Ø80, точно както малките модели. Това е технически поудобно и по-евтино. Освен това XR10+, XR20+ и XR30+ са снабдени с 4x точки на окачване, за разлика от предишните модели, при които за това беше необходима специална горна плоча.

Друго интересно подобрение е, че XR40+, XR50+ и XR60+ вече също са с изход за димни газове и подаване на въздух с диаметър Ø80, точно както малките модели. Това е технически поудобно и по-евтино. Освен това XR10+, XR20+ и XR30+ са снабдени с 4x точки на окачване, за разлика от предишните модели, при които за това беше необходима специална горна плоча.

Друго интересно подобрение е, че XR40+, XR50+ и XR60+ вече също са с изход за димни газове и подаване на въздух с диаметър Ø80, точно както малките модели. Това е технически поудобно и по-евтино. Освен това XR10+, XR20+ и XR30+ са снабдени с 4x точки на окачване, за разлика от предишните модели, при които за това беше необходима специална горна плоча.

ДРУГИ ПРЕДИМСТВА НА СЕРИЯТА XR+

 • Хоризонтално и вертикално разпределение на въздуха: топлообменникът и модулационната горелка с предварително смесване са конструирани по такъв начин, че апаратът може да работи във всяка желана посока.
 • Модулационна горелка с предварително смесване и вентилатор: горелката и вентилаторът са модулационни (до около 60%): стаята се довежда до температура при пълно натоварване и впоследствие се поддържа желаната температура при частично натоварване. Консумацията на енергия и нивото на шум са намалени до минимум, а нивото на комфорт е увеличено поради по-малко колебания в стайната температура.
 • Отоплява на точното място: една от уникалните характеристики на топловъздушните апарати от серията XR+ на Winterwarm е, че те могат да бъдат монтирани във всяка желана позиция – хоризонтално, вертикално или под всеки ъгъл между тях. Затова е лесно въздушният поток да бъде насочен в необходимата посока. Когато работи вертикално, отоплителят функционира също като дестратификационен вентилатор. Инсталирането в труднодостъпни ъгли също не представлява проблем: просто отоплителят се обръща надолу (обратно).
 • Делта Т – контрол на вертикалния топлинен градиент: серията XR+ използва усъвършенствана система за управление, която още повече увеличава топлинния комфорт. Два температурни датчика (сензори), един вътре в отоплителя и един в работната зона (зоната на отопление), измерват непрекъснато топлинния градиент, когато горелката не работи. Когато топлинният градиент нарасне твърде много и се увеличи над зададената стойност, вентилаторът на отоплителя ще се включи и топлият въздух ще циркулира. По този начин генерираната топлина се използва оптимално. След това апаратът функционира като дестратификационен вентилатор, следователно броят на вентилаторите за дестратификация може да бъде ограничен.
 • Удобство: ако температурата в помещението стане твърде ниска, горелката ще се включи автоматично. След това модулационната горелка с предварително смесване заедно с тристепенния вентилатор генерират точното количество необходима топлина.
 • Енергийно ефективен: градиентното управление в комбинация с модулационната горелка и вентилатора, може да реализира икономия на енергия до 15% в сравнение с конвенционалните топловъздушни въздушни апарати. Серията XR+ е снабдена и с възможност за лятна вентилация за непрекъсната циркулация на въздуха.
  В лицето на “Амакс Газ”, който е официален представител на Winterwarm в България, може да бъдете спокойни за сервизната поддръжка на всеки продукт с марка Winterwarm. Ние сме на ваше разположение, за да гарантираме за вашия комфорт и сигурност и да осигурим дълъг експлоатационен живот на избрания от вас продукт.
  За повече информация относно енергийно ефективни решения за вашия промишлен или търговски обект не се колебайте да се свържете с нас.

Оригиналната статия може да разгледате в онлайн версията на списание „ГРАДЪТ” тук.