Без категория

ХИБРИДНИ СИСТЕМИ IMMERGAS: ЗЕЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ, КЛИМАТИЗАЦИЯ И КОМФОРТ

ХИБРИДНИ СИСТЕМИ IMMERGAS: ЗЕЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ, КЛИМАТИЗАЦИЯ И КОМФОРТ

интервю с инж. Любомир Хаджийски, управител на Амакс Газ ООД,
публикувано в брой 3, сп. „ГРАДЪТ”

Можем ли най-напред да представим фирма “Амакс Газ” – направления на дейност, състояние в момента и резултати? “Амакс Газ” e част от италианския лидер в производството на газови котли Immergas, с международно присъствие в над 50 страни. В България “Амакс Газ” е една водещите компании в областта на уредите за газификация, като за последните пет години притежава 30% от общия пазарен дял на газови уреди у нас и над 23% от пазара на газови котли.
В унисон с изискванията на нашите клиенти ние вече над 20 години предлагаме комплексни решения за отопление, охлаждане и производство на БГВ, подходящи за дома и индустрията.Какви са основните продуктови сектори, в които работите? Като компания, която се стреми да предоставя на клиентите си най-добрите решения за климатичен комфорт, ние се фокусираме върху непрекъснатото въвеждане на нови продукти на българския пазар с цел подобряване на енергийната ефективност и намаляване на замърсяването на околната среда. Нашето портфолио обхваща както цялостни широко приложими решения с високоефективни системи, така и компоненти от техниката на управление и дистанционно обслужване – от газови котли, бойлери, соларни панели, термопомпи и хибридни системи до газови камини и конвектори, димоотводни системи, продукти за газ детекция, терморегулация, арматура за газ, инфрачервени отоплители и топловъздушни апарати. Сред нашите партньори са водещи международни марки със сертифицирано качество като Immergas, Italkero, Geca, General Fittings, Winterwarm, Alke, Convesa, Fratelli Pettinaroli и други.Кои са ключовите неща, които съвременният потребител трябва да вземе под внимание, когато избира ефективно отопление и въобще ефективна климатизация за дома? Клиентът днес е поставен пред труден избор. Наличието на многообразие от стоки от

ХИБРИДНИ СИСТЕМИ IMMERGAS: ЗЕЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ, КЛИМАТИЗАЦИЯ И КОМФОРТ, AmaxGas

различни производители и динамиката на комуникациите, от една страна, предлага възможности, но, от друга, затруднява решението на потребителя.
Решението е лесно, когато то се обсъжда с професионалист, който в зависимост от особеностите на сградата и съответно потребностите и нивото на оборудване, които желае клиентът, да препоръча техническо издържано решение, което всъщност да е уникално за конкретното жилище и установеното ежедневие в него. Много често клиентите решават да направят своята инсталация така, както я е направил съседът или както е описано по форуми в интернет, или от готови презентации на фирми от бранша. Това е едно базово ниво, което клиентът може да избере да следва, но добре прецизираната система за неговия случай е от най-съществено значение.
Отоплението само по себе си е една система – тя не се състои само от уреда или само от инсталацията – това е една съвкупност, която трябва да изпълни желанията и нуждите на ползвателя й. Именно базирайки се на този структурен подход, ние винаги препоръчваме на нашите клиенти и партньори оптимизирано индивидуално решение с детайли, подходящи за конкретния случай. Това дава възможност на съответния продукт да бъде адекватен както от гледна точка на енергийна ефективност и потребление на енергия, така и за необходимия комфорт – средата, която ние можем да създадем.Какви са техническите новости, които предлагате, доколко те са познати и навлизат в България? Новостите за страната са т.нар. интегрирани или хибридни системи(зелена технология), които едновременно използват възобновяеми енергийни източници и газ. Това дава възможност на всеки потребител да осигури комфорта в жилището си както през лятото, така и през зимата, в зависимост от текущите климатични условия. Например това се наблюдава при автомобилните производители – все повече от новите им модели използват хибридно задвижване – съчетание на природни енергоносители и вторично получени такива

ХИБРИДНИ СИСТЕМИ IMMERGAS: ЗЕЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ, КЛИМАТИЗАЦИЯ И КОМФОРТ, AmaxGas

– гаранция за икономичност и по-чист въздух за нас и за нашите поколения.
От няколко години в Европа и съответно при нашия производител Immergas започна да нараства предлагането на така наречената зелена технология за отопление и охлаждане. Основните предимства на тези системи са икономичността и гъвкавостта в отоплителния сезон. Използвайки преимуществата на термопомпата и на кондензния горивен модул на газ, съчетани с нискотемпературна система, каквато е подовото отопление, хибридните системи в дългосрочен период ще бъдат ненадминати от гледна точка на възвръщаемост на инвестиционни разходи и енергоспестяване. Добре разработен софтуер следи нуждите както на инсталацията, така и параметрите за комфорт на средата, в която работи.
Това е и едно изключително решение, защото в днешно време постоянното гонене на цена на газ и електроенергия не е решим казус от гледна точка на използването им, без да има необходимата автоматизация за целта. Ефектът от съчетанието на двата източника при хибридната система е автономната ù преценка в зависимост от външните атмосферни условия, както и от нуждите на инсталацията и на клиента в кой от режимите е по-благоприятно да работи – използвайки газовия си модул или термопомпения агрегат. Това става абсолютно автоматично, като целта на софтуера на системата е винаги да използва по-ефективния източник към конкретния момент.
Изключителна заблуда на нашия пазар е използването само на термопомпен агрегат, защото условията в страната през отоплителния период не позволяват запазването на рентабилна ефективност на вложената електроенергия при ниски външни температури. Ето защо устройствата, които имат възможност за подпомагане на отоплителния процес или изцяло използване на газ, дават много по-добри резултати от гледна точка на икономия и гарантирана комфортна среда за крайния потребител.Какви са предимствата на хибридните системи за професионалистите в сектора – строители, архитекти, проектанти, и какво бъдеще имат в модерното строителство в България? Хибридните системи имат много предимства. Едно от тях е наличието на само един външен термопомпен модул. Обичайната практика за инсталирането на единични сплит климатизатори за всяко жилищно помещение, често в ограничени пространства за монтаж, внася неудобство при избора на правилното разположение на външните тела, което води до неефективното им функциониране.
Хибридната система има само един външен термопомпен модул, съответно с доста по-голяма мощност от тази на климатизаторите, което дава възможност за по-лесно разполагане и интегриране в прилежащите пространства на жилището – балкони, фасади или на покрив. По този начин значително е улеснена интеграцията в сградите, естетиката на фасадите им и осигуряване на повече жилищно пространство от общата площ на сградата.
Същевременно тази система дава по-гъвкава

ХИБРИДНИ СИСТЕМИ IMMERGAS: ЗЕЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ, КЛИМАТИЗАЦИЯ И КОМФОРТ, AmaxGas

възможност за общо управление. Едновременното осигуряване и на топла санитарна вода е също едно изключително предимство, което не трябва да бъде забравяно, защото винаги при производството на топла вода се изисква голямо количество енергия за нейното проточно или резервирано обемно производство и съхранение.

Кога хибридните системи са добро решение? Винаги когато мислим напред от гледна точка на енергийната ни независимост/ зелена технология, трябва да предпочетем хибридния уред. Това е така, защото тенденцията на нарастване на цената на тока, съответно движенията на цените на газа никога не могат да бъдат предвидени от крайния потребител, но винаги когато имаме алтернатива – разполагаме с предимство за намаляване на енергийните ни разходи, използвайки по-икономичния източник.

На какъв етап трябва да се обмисли такъв тип енергийно решение – от страна на професионалист и от страна на потребител? Всичко започва с оценката на необходимата за жилището топлина, охлаждане и, разбира се, производство на топла санитарна вода. Решението би било трудно, когато не можем да намерим правилното място за външния модул на хибрида, когато нямаме решение за димоотвеждане на газовата част, когато не сме избрали по-ефективната система за отопление и охлаждане с този тип машини. Правилният етап за избор е след завършването на основната конструкция на жилището. Тази система комуникира не само с елементите, които ще отопляват – конвектори, радиатори или подово отопление, но съответно и с телата, които ще охлаждат жилището.

Кои са основните изисквания за изграждане на климатизация с хибридна система? Всичко е свързано с начина, по който усещаме комфорта около себе си. Не само поради европейски норми и стандарти за зелена технология, но ние сме принудени да използваме най-рационално отопление при този тип системи – а именно подово отопление, което дава възможност за изключително равномерен климатичен комфорт в отопляемите помещения, ниски енергийни разходи и не на последно място, когато работим с подово отопление, което е нискотемпературно, ние даваме възможност на термопомпения модул на устройството да работи и при по-ниски и неблагоприятни външни условия през зимата.
От гледна точка на климатизацията едно от най- добрите решения са високостенни конвектори, защото топлината през лятото се генерира в горната част на помещенията и по този начин много по-ефективно въздухът ще бъде обработен до желаната комфортна температура. Компромис е използването на тела за нискостенен монтаж или вградени в пода, защото ефектът не би бил същият, както при високостенните конвектори.

В София вече има две сгради изцяло с хибридни уреди – „Гео Център“ и „Алгара Луксор“ на строително- инвестиционната компания “Геострукт”. Това са

ХИБРИДНИ СИСТЕМИ IMMERGAS: ЗЕЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ, КЛИМАТИЗАЦИЯ И КОМФОРТ, AmaxGas

Хибридните системи в дългосрочен период ще бъдат ненадминати от гледна точка на възвръщаемост на инвестиционни разходи и енергоспестяване

ХИБРИДНИ СИСТЕМИ IMMERGAS: ЗЕЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ, КЛИМАТИЗАЦИЯ И КОМФОРТ, AmaxGas

първите хибридни сгради в България – как решихте да предложите тази иновативна концепция, разкажете повече за системите в двете сгради, какви компоненти включват? Това решение е плод на множество проучвания, съпоставки, икономически и енергийни анализи. Стъпката не беше лесна, защото всеки пионер в дадена област рискува да бъде трудно разбран. В края на краищата достигнахме до решението, че това е най-подходящата система за тези сгради поради няколко основни причини. Двете сгради съчетават жилищна, офисна и магазинна част, което означава, че подходът към всеки от тези елементи трябваше да бъде конкретно коментиран и решаван. Всъщност това, което заинтригува инвеститора от страна на „Геострукт“, е нашето европейско мислене, перспективно напред от гледна точка на използването на различни енергоизточници и не на последно място възобновяема енергия, защото целта на инвеститора е да получи една ниско енергозависима многофункционална сграда, съчетаваща комфорт и енергийна ефективност.
Много важно е да отбележа, че това е един проект, който е уникален като обем не само за страната, а и за територията на европейската общност, тъй като хибридните системи отскоро навлизат и на тези пазари. Системата, която предложихме за решаване на отоплението и климатизацията в жилищата, е базирана на

ХИБРИДНИ СИСТЕМИ IMMERGAS: ЗЕЛЕНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ, КЛИМАТИЗАЦИЯ И КОМФОРТ, AmaxGas

хибридния агрегат Magis Combo в двете му разновидности. Жилищата с повече от една баня са решени със системата, работеща с обемен бойлер за БГВ, за да можем да гарантираме едновременността на консумация, която може да се получи при този тип жилища. За по-малките жилища е подбрана системата с проточно производство на топла вода. И при двата типа жилища отоплението е подово, а охлаждането се гарантира от високо стенни конвектори.
Офисната част на тези два обекта е реализирана с интегрирани системи. Това са комбинации, които се базират на Pro версията на Immergas – т.нар. газови котли Victrix Pro и моноблок термопомпени агрегати Audax, в каскада с общо управление на целия процес за отопление и охлаждане чрез системен контролер. Вътрешните тела, които се използват за климатизация, са също производство на Immergas – това е серията вентилаторни конвектори Hydro FS. Не на последно място ще отбележа и прилагането на системите за дистанционно смарт управление на всички обекти в сградите, даващи възможност на собствениците на апартаменти или офиси за онлайн климатичен контрол в помещенията.
Интересното е, че, разхождайки се около сградите, няма да видите никъде външните тела на тези термопомпени хибридни агрегати, защото всичките са разположени на покрива или на фасади, които не са откъм улицата. Друг интересен факт е реализирането на колективно коаксиално димоотвеждане, което също е наша гордост. Още през 2005 г. ние бяхме едни от пионерите в страната, които се нагърбиха с тежката задача за популяризиране на тази система в новите жилищни сгради. Освен подобряването на естетиката на новото строителство този тип димоотвеждане гарантира отвеждането на продуктите на горене над покрива на сградата и едновременно с това засмукването на гарантирано по-чист въздух за уредите, удължаващ експлоатационния им живот и по-лесното им сервизно обслужване.По какъв начин ще се променят секторът, предлаганите продукти и решения след предизвикателствата, свързани с COVID-19? Като мениджър и собственик на “Амакс Газ” мога да кажа, че предизвикателствата тепърва са пред нас от гледна точка на зараждащата се икономическа криза и вкарването на зелена технология. Това обаче не може да ни спре да следваме добрите европейски практики, да предлагаме нови високотехнологични и енергийно ефективни продукти на българския пазар и същевременно да поддържаме тези, наложили своето качество и надеждност.

Оригиналната статия може да разгледате в онлайн версията на списание „ГРАДЪТ” тук: http://gradat.bg/spisanie/broy-32020