Без категория

Хибридна термопомпа Magis Combo

Хибридна термопомпа Magis Combo

Хибридна термопомпа Magis Combo е термопомпа, която топли, охлажда и подгрява БГВ с интегрирания кондензен блок, проектиран да покрие и най-високите натоварвания. Външното кондензационно тяло е в 3 монофазни версии: 5, 8 и 10 kW. Вътрешният блок е оборудван с кондензен топлогенератор (27 kW за производство на БГВ и 24 kW за отопление) и вграден хидромодул, който управлява обмена на енергия между хладилната система и водния кръг.

Хибридна термопомпа Magis Combo е компактен и в сравнение с кондензните котли, позволява сериозни спестявания на енергия, благодарение на своята висока енергийна ефективност. Той е особено подходящ за нови жилища, изградени съгласно високите критерии за изолация, и е отлично решение при подмяна на стари котли на средно и високо-температурни системи, като температурата му за отопление може да достигне до 80°C.

Моделът има две версии:

Хибридна термопомпа Magis Combo (версия комби – с два водни кръга)
Свързването в паралел с отделен бойлер прави възможно да добавите слънчева енергия за подгряването на битова гореща вода. Комплектът със соларния термо сензор е опция.

Magis Combo Plus (версия само с един воден кръг)
Вътрешният блок е проектиран за комбиниране с отделен обемен бойлер за БГВ (опция). В режим на производство на БГВ, вътрешният блок и термопомпата работят към един общ воден кръг.

Решение за новия дом

Magis Combo разширява гамата сплит тип решения на Immergas, която започна с Magis Pro ErP. За инсталирането са необходими квалифицирани монтажници (с F-GAS Сертификация), които да направят връзките между 2-те единици. Идеален за постигане на много висок енергиен клас в нови жилищни сгради.

Стимул за подмяна
В сравнение с един кондензационен котел, той предлага по-големи икономии.

Вградена умна електроника
Управлението задава приоритет на вътрешния блок или термопомпата въз основа на метеорологичните условия, за да се гарантира максимална производителност през всеки сезон.

Защита от замръзване
Разделеният тип на MAGIS COMBO е добро проектно решение за системи в студените региони.

Компактност
Топлогенераторите са успешно интегрирани с цел по-лесна инсталация в по-малко пространство.

Естетичен външен вид
Външното тяло е по-компактно, отколкото обикновени водни термопомпи, което дава по-голяма
гъвкавост при инсталация на фасадите извън сградата или на терасите.

Хибридна система Magis Combo

Идеален за комбиниране с фотоволтаични системи

Идеален за комбиниране с фотоволтаични системи

Основни характеристики на вътрешния блок

 • Топлообменник R410A /вода с 48 пластини.е
 • Кондензен модул от неръждаема стомана.
 • Разширителен съд 10 литра.
 • Флусостат, който активира термопомпата само ако скоростта на водния поток, е достатъчна.
 • Хидравлична група – циркулационна помпа с ниска консумация с напор 7 mН2О за кръга на термопомпата (във версията PLUS може да управлява и режима за подгрев на БГВ).
 • Хидравлична група – циркулационна помпа с ниска консумация с напор 7 mН2О за кръга на вградения кондензен модул.
 • Контролер с подготовка за управление на 2 зони (без Системен контролер), 1 директна и 1 смесена (отопление и охлаждане).
 • Системен контролер (опция) за управление на система с повече зони.
 • Стандартни спирателни кран-филтър ¾“ на водния кръг.
Външно тяло (Audax Pro) система Magis Combo

Основни характеристики на външно тяло (Audax Pro)

 • Инверторен винтов компресор за всички модели.
 • Зареден с хладилен агент R410A.
 • Спирателни кранове за R410A.
 • Оребрен въздушен топлообменник (с единичен вентилатор).
 • Електронен дроселиращ вентил.
 • 4-пътен вентил за обръщане на цикъла.
 • Обратима функция за отопление и охлаждане.
 • Възможност за монтаж на открито, без защита.
Легедна за Magis Combo
Легенда:
1 MAGIS COMBO;
2 БГВ бойлер UB INOX SOLAR 200 ErP;
3 NTC сензор за обемен бойлер;
4 Темп. сензор за соларен кръг;
5 Плоски соларни колектори EPM 2.6V2;
6 Темп. сензор за соларни колектори;
7 Буферен резервоар (по размери);
8 Табло за зониране (2 зони);
9 CARV2;
10 Стаен хигро/термостат.

Пример за конфигурация на хибридна термопомпа Magis Combo при две зони
Инсталацията се препоръчва също така при подмяна на съществуващи котли в системи с вентилаторни конвектори или радиатори при средно температурна система.

Режим стайно отопление
Magis Combo се включва чрез заявка от една от двете системни зони. Ако времето, необходимо за достигне на максимална мощност е по-дълго от зададеното време, вграденият кондензен модул също ще се включи.

Режим стайно охлаждане
Magis Combo се включва чрез заявка от една от двете системни зони.

Режим за подгряване на БГВ
Вграденият кондензен модул осигурява производството на битова гореща вода.
Бойлерът за съхранение на БГВ е с възможност за интегриране на термосоларна система за предварителен подгрев на БГВ, което значително увеличава ефективността на системата.

Забележка: Присъединяването и оразмеряването на буферен резервоар, трябва да се решава въз основа на количеството на водата в отоплителната система

Хибридна система с фотоволтаичен инвертор и фотоволтаични панели Magis Combo

Легенда:
1 MAGIS COMBO PLUS;
2 Фотоволтаичен инвертор;
3 Фотоволтаични панели;
4 Термостатичен смесителен вентил;
5 БГВ бойлер INOXSTOR ErP;
6 NTC сензор за обемен бойлер;
7 Предпазен к-кт на входа (не е вкл);
8 Буферен резервоар (по размери);
9 Табло за зониране (2 зони);
10 CAR;
11 Стаен хигро/термостат.

Колектор EPMH 2.6V2

Режим отопление
Magis Combo Plus се включва чрез заявка от една от двете системни зони. Ако времето, необходимо да достигне на максимална мощност, е по-дълго от зададеното време, вграденият кондензен модул също ще се включи.

Режим охлаждане
Magis Combo Plus се включва чрез заявка от една от двете системни зони.

Режим за производство на БГВ
При Magis Combo Plus, термопомпата и вграденият кондензен модул работят на един и същи воден кръг за подгряване на бойлера за БГВ. За подгряването на БГВ, системата позволява избора между две възможности:
– работа с приоритет подгряването на БГВ, пред другите задачи на системата;
– едновременна работа на системата по всички задачи, с приоритет на вътрешния кондензен модул за подгрев на БГВ.

Технически данни:

Технически характеристикиМерни единициMagis Combo 5Magis Combo 8Magis Combo 10
Magis Combo 5 PlusMagis Combo 8 PlusMagis Combo 10 Plus
Технически данни външен хладилен блок
Количество хладилен агент (R410A)g1.2002.0002.000
Отоплителна мощност (вода 45°C)kW5.307.269.27
Температурен диапазон външ. въздух°C-20/35-20/35-20/35
COP (вода 45°C)3.423.133.11
Охлаждане мощност (вода 7°C)kW4.905.387.31
Температурен диапазон външен въздух (Охлаждане)°C10-4610-4610-46
EER (вода 7°C)2.622.412.38
Електрическо захранванеV-Hz230-50230-50230-50
Максимална консумирана мощностW3.2004.1305.200
В съответствие със следните условия:
Т системна вода (В/П) – въздух (db/wb)30/35 – 7/623/18 – 35 (db)
Т системна вода (В/П) – въздух (db/wb)40/45 – 7/612/7 – 35 (db)
Технически данни вътрешен кондензен блок
Максимално произведена топлина* (за БГВ)kW27.327.327.3
Максимално произведена топлина (за отопление)kW24.024.024.0
Ефективност при номинална мощност (40/30 °C)%106.8106.8106.8
Ефективност при 30% натоварване (40/30 °C)%106.1106.1106.1
Температурен диапазон – отопление°C20-8020-8020-80
NOX клас666
Дебит при продължителна работа (∆t 30 °C)л/мин13.113.113.1

Описаните техническите данни могат да бъдат променяни.

В съответствие с директивата за ELD съгласно Регламент 811/2013), ние прилагаме етикета на всяка термопомпа, за да дадем възможност на клиентите да направят оценка на продуктите. Етикетите са показани в документацията, придружаваща уредите, както и на интернет страницата www.immergas.com за всеки продукт.

Хибридна термопомпа Magis Combo с етикет за тяхната енергийна ефективност
Хибридна система и етикет с тяхната енергийна ефективност Magis Combo

Dominus. Приложението за управление на уреда по интернет.

Нашите продукти могат да се управляват дистанционно посредством новото приложение Dominus app. Това просто, интуитивно приложение ви позволява да управлявате вашия котел и да видите работните параметри на дисплея на таблета, смартфона или преносимият ви компютър.

Приложение DOMINUS за ANDROID

Приложение DOMINUS за iOS

Magis Combo + Dominus. Приложението за управление на уреда по интернет.

Използвайки допълнителният комплект с Wi-Fi комуникатор, свързан преди модема / безжичният рутер (не се доставя от Immergas), можете да комуникирате с контролера на уреда от всяко място.

Предимства на приложението Dominus:
Интуитивна навигация и лесно използване на смартфони и таблети със сензорни екрани. Дистанционно управление с пряк достъп до основните системни настройки като например:
– Работен статус;
– Задаване температура на Отопление/БГВ;
– Стайна температура;
– Приемане на съобщения за аварии;
– Рестартиране на уреда.
– Достъп за използване навсякъде и по всяко време.
– Лесно инсталиране.
– Криптиран, за по-голяма сигурност, достъп.

управление на системата Magis Combo само от едно приожение
Хибридна система Magis Combo и нейната конфигурация с приложение Dominus

Статията за хибридна термопомпа Magis Combo е публикувана и на сайт: www.otoplenie.eu