Без категория

GECA ПРЕДСТАВЯ: НОВИTE ИНТЕЛИГЕНТНИ ГАЗ ДЕТЕКТОРИ С ИНТЕРНЕТ КОМУНИКАЦИЯ YUKON

GECA ПРЕДСТАВЯ: НОВИTE ИНТЕЛИГЕНТНИ ГАЗ ДЕТЕКТОРИ С ИНТЕРНЕТ КОМУНИКАЦИЯ YUKON

GECA ПРЕДСТАВЯ: НОВИTE ИНТЕЛИГЕНТНИ ГАЗ ДЕТЕКТОРИ С ИНТЕРНЕТ КОМУНИКАЦИЯ YUKON – ЗА ОПТИМАЛЕН КОМФОРТ И СПОКОЙСТВИЕ У ДОМА

Серията Yukon e технологична иновация от италианската компания GECA, позволяваща наблюдението на безопасността на дома в реално време, независимо от това, къде се намирате. Благодарение на специалното приложение, което може да бъде изтеглено безплатно на вашия смартфон, всяко инсталирано устройство Yukon ще може да ви информира по всяко време дали във вашето жилище има нездравословен въздух (високо ниво на въглероден диоксид – CO₂) или опасна ситуация (изтичане на газ – метан/пропан-бутан – или необичайно присъствие на въглероден оксид – CO).

GECA ПРЕДСТАВЯ: новитe интелигентни газ детектори с интернет комуникация YUKON - оптимален комфорт и спокойствие у дома! Газ детектори GECA

GECA ПРЕДСТАВЯ: новитe интелигентни газ детектори с интернет комуникация YUKON – оптимален комфорт и спокойствие у дома! Газ детектори GECA

Газ детектори от серията Yukon са предназначени за стенен монтаж и се предлагат в няколко разновидности:

Газ детектори Yukon Methane и Yukon LPG са контролни устройства, които откриват наличието на изтичане на газ вътре в помещението, в което са инсталирани. Контролното тяло е оборудвано с WiFi връзка, вътрешно реле, звукова сигнализация, LED светлина и сменяем сензорен модул.

Газ детектори Yukon Methane и Yukon LPG са контролни устройства, които откриват наличието на изтичане на газ вътре в помещението, в което са инсталирани. Контролното тяло е оборудвано с WiFi връзка, вътрешно реле, звукова сигнализация, LED светлина и сменяем сензорен модул.

Yukon Methane / Yukon LPG – за метан (природен газ) / за пропан-бутан

Газ детектори Yukon Methane и Yukon LPG са контролни устройства, които откриват наличието на изтичане на газ вътре в помещението, в което са инсталирани. Контролното тяло е оборудвано с WiFi връзка, вътрешно реле, звукова сигнализация, LED светлина и сменяем сензорен модул.

Газ детектори Yukon Methane и Yukon LPG са калибрирани, за да отчитат концентрация на газ равна на 10% от Д.Г.Е. (долна граница на експлозивност). Този праг може да варира в зависимост от условията на околната среда, но за първите 5 години на експлоатация няма да надвиши 15% от Д.Г.Е. Изтичането на газ се сигнализира чрез включване на червения светодиод и посредством звукова сигнализация, както и чрез изпращането на многократни алармиращи известия до смартфоните, свързани с детектора, за да предупредят потребителите, дори и да са извън стаята/къщата, в която е инсталиран детекторът. От друга страна, интегрираното реле може да управлява затварянето на електромагнитен вентил монтиран на газовата линия, като по този начин системата се обезопасява.

Устройствата за управление Yukon Metane и Yukon LPG трябва да бъдат монтирани на стена в съответствие със стандарта EN 50244: 2017 и следвайки ръководството за употреба.

Yukon CO – за въглероден оксид

Този модел от серията Yukon ви позволява да поддържате високо ниво на сигурност във вашия дом като постоянно следи за концентрацията на въглероден оксид в помещенията и предупреждава потребителя в реално време за наличието на критично състояние. Yukon CO има светлинна и звукова сигнализация, както и реле, което се активира, когато стойността на въглеродния оксид в ppm е над праговете, определени от стандарта EN 50291-1: 2018. При наличие на опасна концентрация, устройството активира светлинния и звуков сигнал, вътрешното реле и изпраща многократни алармиращи известия на смартфоните на потребителите, свързани с устройството.

Yukon CO₂ – за въглероден диоксид

Подходящ за жилищни и търговски обекти, Yukon CO₂ е в състояние да измерва количеството въглероден диоксид, присъстващ в помещение чрез точен инфрачервен сензор. Освен това, устройството измерва и температура и влажност, за да може да предостави на потребителя друга полезна информация относно качеството на въздуха в околната среда. Yukon CO₂ също има реле, което се активира, когато ppm стойността на въглеродния диоксид надвишава максималния праг (който може да бъде зададен от потребителя).

За да подобри работата на потребителя с устройството и да отговори на индивидуалните изисквания, максималният праг за сигнализация на CO₂, който по подразбиране е 900ppm, може да бъде зададен от потребителя от минимум 700ppm до максимум 1500ppm. Ако зададеният праг е надвишен за продължителен период от време, посредством мобилното приложение, Yukon CO₂ уведомява асоциираните с устройството потребители за наличието на нездравословен въздух в помещението, изпращайки многократни известия до техните смарт мобилни устройства. По този начин е възможно потребителят да бъде предупреден за наличие на повреда в системата за вентилация или за други фактори, които не позволяват адекватна циркулация на въздуха в помещението.

Yukon CO₂ уведомява асоциираните с устройството потребители за наличието на нездравословен въздух в помещението, изпращайки многократни известия до техните смарт мобилни устройства. По този начин е възможно потребителят да бъде предупреден за наличие на повреда в системата за вентилация или за други фактори, които не позволяват адекватна циркулация на въздуха в помещението.

Yukon CO₂ уведомява асоциираните с устройството потребители за наличието на нездравословен въздух в помещението, изпращайки многократни известия до техните смарт мобилни устройства. По този начин е възможно потребителят да бъде предупреден за наличие на повреда в системата за вентилация или за други фактори, които не позволяват адекватна циркулация на въздуха в помещението.

Газ детекторите са снабдени и с малък дисплей в предния панел. Yukon CO₂ също така позволява задаването на седмична работна програма: за всеки ден от седмицата е възможно да се зададат часовете, в които е активно регулирането на концентрацията на CO₂. Yukon CO₂ има вътрешен инфрачервен сензор, който позволява на устройството да работи за период от 15 години.

ПРЕДИМСТВОТО НА СЕРИЯТА YUKON: ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИЯ – ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВСИЧКИ.

Благодарение на възможността да бъдат свързани към WiFi мрежата, устройствата Yukon могат да бъдат инсталирани в различни помещения, като винаги поддържат комуникация с потребителя.
Мобилно приложение Yukon

Мобилно приложение Yukon

Серията Yukon разполага с мобилно приложение, което ви позволява да наблюдавате състоянието на детекторите, да четете стойностите им, да променяте техните параметри и да получавате алармиращи известия при необходимост. Приложението осигурява тотален контрол – от комфорта на вътрешната среда до безопасността на газа във вашия дом. По всяко време на деня можеда проверите „здравословното състояние“ на дома си.

Приложението е съвместимо със системи iOS (версия 9.0 и нагоре) и Android (версия 6.0 и нагоре).

Благодарение на възможността да бъдат свързани към WiFi мрежата, устройствата Yukon могат да бъдат инсталирани в различни помещения, като винаги поддържат комуникация с потребителя.

Благодарение на възможността да бъдат свързани към WiFi мрежата, устройствата Yukon могат да бъдат инсталирани в различни помещения, като винаги поддържат комуникация с потребителя.

ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО:

ПОСТОЯННА ИНФОРМИРАНОСТ

Благодарение на WiFi връзката, всички устройства на Yukon могат да комуникират към смартфона на потребителя промени в състоянието на качеството на въздуха, критични състояния или изтичане на газ.

ВРЪЗКА С ВСЯКО УСТРОЙСТВО

Възможно е да се проверят подробно откритите стойности, да се зададат параметрите и да се осъзнае превишаването на праговете или състоянията на повреда на детекторите.

ФУНКЦИЯ „ИСТОРИЯ“ (САМО ЗА ВЕРСИЯ СО2)

С Yukon е възможно да се провери хода на измерванията с течение на времето.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

С Yukon можете да осъществите достъп до своя профил и да следите всичко, свързано с настройките за известяване и управлението на устройството.

СЪЗДАВАНЕ НА “СТАИ”

Възможно е да разделите сензорите на групи или т. нар. „стаи“, за да контролирате ситуацията на конкретни стаи във вашия дом или на роднина / приятел.