Без категория

Dominus – Управлявайте комфорта в дома си от всяка точка на света!

Dominus
Dominus – Управлявайте комфорта в дома си от всяка точка на света!, AmaxGas

 

Управлявайте комфорта в дома си от всяка точка на света!

Приложението улеснява едновременно управлението на уреда и отоплителната ви инсталация по всяко време, използвайки вашия смартфон или таблет. То позволява безпроблемно регулиране и контрол на климата в дома ви. Във всеки един момент можете да промените режима на работа на котела, да настроите желаната стайна температура за отопление или охлаждане, както и температурата на битовата гореща вода.


Dominus – Управлявайте комфорта в дома си от всяка точка на света!, AmaxGas

Менюта: текущ режим на работа и конфигуриране на режимите на работа.


Dominus – Управлявайте комфорта в дома си от всяка точка на света!, AmaxGas

Менюта: обща информация и разширена конфигурация.


 

Dominus – Управлявайте комфорта в дома си от всяка точка на света!, AmaxGas

Меню: записани аномалии по време на работа.

DOMINUS

Открийте предимствата на нашето решение:

– меню на български език;

– лесна и интуитивна работа;

– пълен контрол над параметрите на уреда и инсталацията;

– възможност за работа с външна температурна сонда и настройване на крива на компенсация – зависимост между външната температура и температурата на топлоносителя;

– възможност за работа с вътрешна температурна сонда, което позволява управление на котела и модулация на температурата на топлоносителя в зависимост от стайната температура;

– приложението DOMINUS контролира непрекъснато работният статус на котела и сигнализира за всякакви аномалии, извеждайки на дисплея съответният код за грешка;

– възможност за проследяване на историята на работа на уреда;

– в зависимост от модела на уреда чрез дистанционното сервизно диагностициране могат да се отчетат стойностите измерени от всички температурни сонди в системата както и оборотите на вентилатора и помпата на котела, дебита на на санитарната вода, степента на модулация на горелката;

– възможност за настройване на минимална и максимална температура на топлоносителя;

– адаптиране на режима на топлоподаване в зависимост от акумулационните характеристики на сградата или помещението;

– функция антизамръзване – когато стайната температура падне под 5˚С (с общ диапазон 0-10˚С ), котела получава изискване за работа на минимална мощност докато стайната температура не се повиши с 0,6˚С;

– възможност за заместване на функцията на стайния термостат с елеминиране на текущите му настройки за температури и време и управлениете на инсталацията според дистанционно избраните параметри от DOMINUS в период до 300 часа;

– дистанционно рестартиране на уреда; – споделяне на достъп със сервизна служба на IMMERGAS.


Dominus – Управлявайте комфорта в дома си от всяка точка на света!, AmaxGas

Приложението може да бъде изтеглено безплатно, налично за Android и iOS на български език

 


Статията за хибридна система Magis Combo е публикувана и на сайт: www.otoplenie.eu