Право да бъдеш уведомен

При наличие на изтичане на лични данни, потърпевшите лица имат правото да бъдат уведомени в рамките на до 72 часа от събитието.


Назад

Нагоре