Смесителен зонов комплект

За свързване с термопомпа MAGIS HERCULES ErP

3.023314

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Свързани продукти

Хидравлично зониращо табло за системи с две зони. Хидравличен колектор-сепаратор, две електронни помпи с ниска консумация и електронна платка.

Хидравлично зониращо табло за системи с три зони. Хидравличен колектор-сепаратор, три електронни помпи с ниска консумация и електронна платка.

Хидравлично зониращо табло за смесени системи с 1 нискотемпературна и 1 високотемпературна зона. Хидравличен колектор-сепаратор, две електронни помпи с ниска консумация, един смесителен вентил и електронна платка.

Хидравлично зониращо табло за смесени системи с 2 нискотемпературни и 1 високотемпературна зони. Хидравличен колектор-сепаратор, три електронни помпи с ниска консумация, два смесителни вентила и електронна платка.

За HERCULES SOLAR 26 ErP и HERCULES CONDENSING ErP

За HERCULES SOLAR 26 ErP и HERCULES CONDENSING ErP

За HERCULES SOLAR 26 ErP и HERCULES CONDENSING ErP

За HERCULES SOLAR 26 ErP и HERCULES CONDENSING ErP

За свързване с термопомпа MAGIS HERCULES ErP

За свързване с котел MAGIS VICTRIX ErP

Ползва се при лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане

Ползва се при лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане

Ползва се при лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане

За приложение без системен контролер

Директна зона означава, работеща при максимална температура настройка AUDAX TOP ErP (60°C).

Нагоре