ECO SE - конвектор с два режима на отопление

Конвектор с два режима на отопление

МоделМощностКод
181,88 kWSE18T2M0300
303,18 kWSE30T2M0300
454,60 kWSE45T2M0300

ECO SE

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

- Изгаряне тип С по EN 613
- Алуминиев топлообменник
- Пиезоелектрично запалване
- Йонизационен контрол на пламъка без пилотна горелка
- Два режима на отопление (Макс. 100% -Мин. 50%) - При максимална мощност конвективният вентилатор работи, а при минимална не работи.
- Модулационен газов вентил за автоматично регулиране на топлинната мощност
- Термостат за защита от прегряване на конвектора
- Включен к-т коаксиален димоотвод
- Дневен или седмичен таймер (аксесоари)

Свързани продукти

Конвектор с естествена конвекция Модел Мощност Код 18 1,79 kW SC18TCM0300 30 3,02 kW SC30TCM0300 45 4,33 kW SC45TCM0300

Конвектор с конвективен вентилатор Модел Мощност Код 18 1,88 kW SV18TVM0300 30 4,60 kW SV30TVM0300 45 4,33 kW SV45TVM0300

Конвектор с принудителна тяга и долно подаване Модел Мощност Код 30 2,32 kW SR30M0M0000 50 4,34 kW SR50M0M0000 70 6,25 kW SR70M0M0000 90 7,74 kW SR90M0M0000

Конвектор с принудителна тяга и долно подаване Модел Мощност Код 30 2,32 kW SR30M0M0300 50 4,34 kW SR50M0M0300 70 6,25 kW SR70M0M0300 90 7,74 kW SR90M0M0300

Конвектор с принудителна тяга и горно подаване Модел Мощност Код 30 2,30 kW SP30M0M0000 50 4,30 kW SP50M0M0000 70 6,28 kW SP70M0M0000 90 7,87 kW SP90M0M0000

Конвектор с принудителна тяга и горно подаване Модел Мощност Код 30 2,30 kW SP30M0M0300 50 4,30 kW SP50M0M0300 70 6,28 kW SP70M0M0300 90 7,87 kW SP90M0M0300

Конвектор с тангенциален вентилатор и безжичен термостат Модел Мощност Код 40 3,50 kW PS40W2M0000 60 5,85 kW PS60W2M0000 80 7,40 kW PS80W2M0000 90 9,10 kW PS90W2M0000

Нагоре