Кондензни газови котли

Кондензните газови котли IMMERGAS са подходящо решение за домакинствата, които планират да заменят съществуващ газов котел с по-енергийно ефективна и икономична алтернатива или желаят да си купят газов котел за своето ново жилище или къща.

Нашата гама от газови котли за отопление и производство на топла вода, отговаря на стандартите за ефективност на новите отоплителни системи; намалява емисиите на CO и NOx, осигурявайки пълен комфорт, енергийна ефективност и надеждност.

Всички газови котли IMMERGAS, които се разпространяват от официалната търговска мрежа на Амакс Газ са произведени съгласно изискванията на категорията горивни газове за Р. България и са задължително в комплект с:

 • инструкции на български език,
 • гаранционна книжка на български език,
 • стикер с уникален сериен номер и QR код, залепен на корпуса на котела, който се регистрира от крайния потребител или оторозиран техник и влиза в официалната база данни (ОБД) на Амакс Газ за заверяването на гаранционния срок,
 • Декларация за Съответствие на български език, съгласно Регламент 2016/426 ЕО, предоставена от Производителя на уреда и одобрена от Нотифицирания Орган, издал сертификата на уреда.

Амакс Газ не носи отговорност за изправността на газовия уред, закупен извън оторизираната си търговска мрежа. На газови котли, които не притежават валидна документация и регистрация в ОБД, ще им бъде отказана първоначална настройка, пуск и сервизно обслужване от Амакс Газ и съответните сервизни центрове.

ВНИМАНИЕ! Газовите котли спадат към така наречената група „съоръжения с повишена опасност“ (СПО), съгласно чл. 32 на Закона за техническите изисквания. За осигуряването на безопасна експлоатация, купувайте вашите газови уреди само от оторизирани дистрибутори в страната.

Повече информация, отнасяща се до ползвателите на СПО: https://www.damtn.government.bg/polzvateli-na-spo/

VICTRIX 24 kW TT Plus

Стенен кондензен котел. Максимална енергийна ефективност, максимална гъвкавост. Кондензната гама VICTRIX kW TT Plus, еко-съвместима, показва най-доброто от технологията Immergas, предлагайки висока производителност, благодарение на иновациите, въведени в проектирането на продукта. Възможна интеграция с термични соларни системи, както и онлайн управление, чрез приложението DOMINUS.

3.025514

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

VICTRIX 24 kW TT Plus

Максимална енергийна ефективност, максимална гъвкавост.

Със VICTRIX kW TT Plus Immergas отива още по-напред в гъвкавостта на инсталиране на кондензните котли и предлага широка гама от решения благодарение на изключително компактните размери от само 25 сантиметра дълбочина. Всички котли могат да бъдат монтирани:

-        На закрито;

-        Вградени в OMNI CONTAINER, но също така в SOLAR CONTAINER или DOMUS CONTAINER, за да добавим към котела продуктите, които оползотворяват слънчеви системи и термо помпи в приложенията GAUDIUM SOLAR ErP Или TRIO ErP;

-        На открито в полу защитена среда;

-        От днес изцяло на открито с подходящ покривен комплект.

По този начин се увеличават възможностите за изграждане на инсталации сигласно новите Европейски Директиви, все по-ориентирани към кондензни технологии за намаляване на замърсяването и увеличаване на енергината ефективност.

third-img-victrix.jpg
victrix-maior-28-tt-1-erp-victrix-second

Дистанционно онлайн управление

ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА ОНЛАЙН КОНТРОЛ НА КОТЕЛА VICTRIX kW TT Plus може да се управлява дистанционно, с помощта на новото приложение DOMINUSТова опростено, интуитивно приложение ви позволява да управлявате котела и да наблюдавате оперативните му данни на вашия таблет, смартфон и преносим компютър.

ИДЕАЛНОТО РЕШЕНИЕ ПРИ МНОЖЕСТВО КОНСУМАТОРИ НА ГОРЕЩА САНИТАРНА ВОДА

Котлите VICTRIX TTPLUS могат да бъдат комбинирани директно с външни обемни бойлери (началния диапазон модели от 80 до 2000 литра), които да бъдат избрани в съответствие с изискванията на инсталацията за производство на гореща вода 

Кондензната гама VICTRIX kW TT, еко-съвместима, показва най-доброто от технологията Immergas, предлагайки висока производителност, благодарение на иновациите, въведени в проектирането на продукта

fourth-img-victrix.jpg
victrix-maior-28-tt-1-erp-victrix-second

КОМБИНАЦИЯ С ТЕРМИЧНИ СОЛАРНИ СИСТЕМИ

Обемните бойлери с вместимост от 120 литра или повече са проектирани за комбинация със термосоларни системи с принудителна циркулация.

Версията UB INOX SOLAR 200 ErP, оборудвана с вградена соларна система.

third-img-victrix.jpg
Топлинна мощност - отопление24,0 kW
Топлинна мощност - БГВ28,0 kW
Размери (ВхШхД)748 x 440 x 255 mm
Типза отопление и БГВ с външен обемен бойлер
Модулация на мощносттаОт  2,8 до 28 kW

• Модел стенен кондензационен котел за отоплeние и производство на БГВ с външен обемен бойлер
• Модулационен диапазон на мощността - 2,8 до 28 kW
• Висока ефективност и ниски емисии, благодарение на кондензната технология
• Кондензен модул от алуминий-силикон-магнезиева сплав
• Автоматично електронно адаптиране диапазона на оборотите на вентилатора според съпротивлението на монтираната димоотводна система
• Електронна помпа с ниска консумация и PWM контрол, с избор на константна стойност на Δt от 5° до 25°C
• Регулируем бай-пас за отоплителния кръг
• Непрекъснат адаптивен горивен контрол на газа чрез електронен газов вентил, детекторен електрод и вентилатор

• Автоматична функция за обезвъздушаване на отоплителната инсталация
• Оптимална сезонна ефективност с терморегулационните опции като дистанционен интерфейс CARV2 и външна температурна сонда
• Възможност за външно инсталиране в частичнозащитени пространства с Omni Container
• Антизамръзваща система до -5°C (опционално до - 15°C)
• Висок клас на електрозащита IPX5D
• Компактни размери 748 x 440 x 255 мм
• Онлайн управление, контрол и сервизна диагностика навсякъде и по всяко време с уеб комуникатор DOMINUS

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ПЕТ (5) ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ (2 години законова гаранция + 3 години допълнителна търговска гаранция)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ НА ТЕРМОПОМПА, ХИБРИДНА ТЕРМОПОМПА И ГАЗОВ КОТЕЛ IMMERGAS

1. Гаранционният срок на уреда е 60 месеца и започва от датата на извършената първоначална проверка, настройка и пуск на уреда от Оторизиран Сервизен Център на АМАКС ГАЗ, със заверяване на гаранционната карта, но не по-късно от 6 месеца от датата на продажба от АМАКС ГАЗ.

2. Гаранцията се отнася до всички компоненти на уреда и предполага подмяна или поправка на тези, които покажат фабричен дефект, но не и на целия уред. Подмяната на компоненти не удължава гаранционния срок на уреда, освен в случаите, когато уредът не функционира за определен период от време по вина на АМАКС ГАЗ. При тези случаи АМАКСГАЗ удължава гаранционния срок с броя на дните, в които уредът не е функционирал.

3. Задължение на Потребителя/Ползвателя е да познава и спазва действащите нормативните изискания за осигуряване на безопасна и безаварийна експлоатация и поддръжка на уреда, както и изискванията на Производителя, подробно описани в книжката с инструкции придружаваща уреда.

4. Потребителят/Ползвателят трябва да извършва годишно техническо обслужване на уреда за целия период на неговата експлоатация след 2-рата година на пускане на уреда, като възлага изпълнението към Оторизиран Сервизен Център на АМАКС ГАЗ, срещу заплащане по действащия към съответния момент ценоразпис.

5. Всеки закупен уред се регистрира от Потребителя/Ползвателя на следния адрес: http://amaxgas.com/Product-registration, което е задължително условие за валидност на гаранцията. Списък на Оторизираните Сервизни Центрове на АМАКС ГАЗ можете да намерите на http://amaxgas.com, секция Контакти / Национална Сервизна Мрежа или като сеобадите на 0700 112 66.

6. Еднократната безплатна първоначална проверка, настройка и пуск на уреда, извършена от Оторизиран Сервизен Център на АМАКС ГАЗ е задължителна и се заявява предварително от Потребителя/Ползвателя. В книжката с инструкции, неразделна част от уреда, са описани детайлно условията за готовност на уреда за извършване на тези процедури. В случай,че не бъде извършена такава проверка, настройка и пуск на уреда по вина на Потребителя/Ползвателя, гаранцията се счита за невалидна. Заявката за първоначалната проверка трябва да бъде направена не по-късно от 30 календарни дни от монтажа на уреда, окончателно присъединен към прилежащите му инсталации, и в съответствие с изискванията описани в книжката с инструкции придружаваща уреда. За газови котли и хибридни уреди, Потребителят/Ползвателят е задължен да има предварително издаден Акт за първоначален технически преглед с разрешение за пускане в експлоатация на газовата инсталация и уреда, съгласно действащата нормативна уредба в Република България. Повторно посещение за първоначална проверка, настройка и пуск на уреда по причини извън контрола на АМАКС ГАЗ, като липса на готовност на инсталацията и/или монтирания уред за изпълнение на първоначален пуск на уреда, подробно описани в книжката с инструкции за уреда, се заплаща от Потребителя/Ползвателя по действащия към съответния момент ценоразпис.

7. Гаранцията на уредите Immergas се активира чрез попълване на всички части от формуляра на Гаранционната Карта, неразделна част от тези Гаранционни Условия.

8. Потребителят/Ползвателят осигурява свободен достъп до уреда в т.ч. и за своя сметка технически изправно повдигателно съоръжение (вишка) и др. за безопасна работа на височина, ако същото е необходимо за изпълнение на дейностите по първоначална проверка, настройка и пуск на уреда, годишно техническо обслужване и сервиз на уреда от странана техника на Оторизирания Сервизен Център на АМАКС ГАЗ.

9. Гаранцията не включва безплатно годишно техническо обслужване.

10. При всяка необходимост от намеса, се обръщайте само към Оторизираните Сервизни Центрове на АМАКС ГАЗ. Тези центрове разполагат с оригинални резервни части и сервизният им персонал е преминал специфична подготовка, а техническите им умения и знания се проверяват и актуализират постоянно и директно от АМАКС ГАЗ.

11. Задължително изискване за нормалното функциониране на уредите Immergas е монтирането на магнитно-циклонен филтър на входа на топлогенератора (газов котел, вътрешно тяло на хибридната система, вътрешно тяло на термопомпа сплит-система, термопомпа моноблок) на връщащата линия на отоплителната инсталация.

12. Потребителят/Ползвателят е задължен извън отоплителния сезон, през периода Април-Септември на съответната година, да заяви и извърши чрез Оторизираните Сервизни Центрове на АМАКС ГАЗ годишно техническо обслужване след 2-ра, 3-та и 4-та година година от първоначалния пуск на уреда, за да е ВАЛИДНА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ НА УРЕДА.

  13. Настоящата гаранция на уреда не се отнася до дефекти и повреди причинени от:
 • Неправилен транспорт или лошо съхранение;
 • Наличието на механични примеси, отлагания, утайки и други вредни агенти в работния флуид;
 • Неправилен монтаж, както и от неспазване на изискванията на „Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006“ и наредбите към Регламент (ЕС) № 517/2014, приложими за термопомпи и хибридни системи;
 • Неправилна експлоатация;
 • Опит за отстраняване на повреди или ремонт, извършен от неоторизиран сервизен център или от неоторизирано лице;
 • Употреба на захранващ газ (природен газ или втечнен въглеводороден газ), различен от предвидения, отразен на информационната табелка на газовия уред;
 • Неправилно свързване на уреда към газовата, електрическата, водопроводната или отоплителната инсталация, както и неправилно огъване, смачкване и свързване или неподходящ тип, дължини, размери и термоизолация на хладилните линии на хибридни сплит-системи и термопомпени сплит-системи;
 • Присъединяване и използането на димоотводна система, несъответстваща с изискванията описани в книжката с инструкции, придружаваща уреда, както и действащите Нормативни изисквания, в това число на Регламент 2016/246 за газовите уреди на ЕС;
 • Неподходяща система за приток на въздух за горене за използвания горивен газ в котела или хибридната система;
 • Външни атмосферни условия и/или инсталиране в неподходяща околна среда;
 • Използването на неподходящ топлоносител по отношение: киселинност/алкалност (PH), твърдост, съдържание на остатъчни хлорни съединения, твърди и корозионни частици,влияещи върху топлообмениците и хидравличните компоненти;
 • Използването на газ (природен газ или втечнен въглеводороден газ), със стойности на налягането извън допустимите за уреда или с качествени показатели, несъответстващина действащите в Република България нормативни изисквания;
 • Замръзване, в резултат на отрицателна околна температура, без осигурена защита, както и в случаите на незадействането на допълнително предвидената защита по вина на Потребителя/Ползвателя и/или доставчика на енергийни услуги;
 • Щети, в следствие на сработване на недренирани предпазно-изпускателни устройства;
 • Неправилно дрениране или замръзване на линиите за отвеждане на конденз или замръзване на линиите за дрениране на водата от външното тяло/хладилния агрегат/ прирежим размразяване на термопомпи и хибридни системи;
 • Работа с нестандартна захранваща електрическа мрежа, токови удари, липсата или неправилно изпълнено заземяване или неработеща заземителна инсталация, мълнии,наводнения, силни ветрове, обилни снеговалежи, повреди породени от външни въздействия, морски ветрове водещи до корозия поради наличие на високи нива на сол във въздуха, пожари, земетресения, граждански неподчинения, войни, форсмажорни обстоятелства или други външни въздействия извън контрола на АМАКС ГАЗ;
 • Разхерметизиране на кръга за хладилен агент на термопомпи моноблок, термопомпени сплит-системи и хибридни сплит-системи, вследствие на неправилен монтаж или експлоатация;
 • Неспазване на изискванията за монтаж на тръбните линии за хладилен агент за хибридни и термопомпени сплит-системи, относно: почистване на остатъци и стружки след изрязване на медните тръби, спояване с използване на подходящо продухване с безкислороден сух азот, изпитване с безкислороден сух азот и последващо вакуумиране на линиите до стойността, посочена в книжката с инструкции на уреда. Неспазването на горепосоченото довежда до евентуални течове на хладилен агент, отлагане на оксиди,замърсявания, наличие на влага, която благоприятства образуването на киселини и корозия и др. негативни последици за кръга на хладилния агент, компрометиращи работатана агрегатите;
 • Неправилни или неподходящи действия сързани със зареждане, допълване, презареждане с необходимото количество и правилен тип на хладилния агент;

14. Гаранцията прекратява своето действие при данни за предприети ремонтни дейности (опити за ремонт) на уреда в гаранционен срок от Потребителя/Ползвателя и/или неоторизирани лица, които не са служители на Оторизираните Сервизни Центрове на АМАКС ГАЗ.

15. Изпълнените дейности по изпитване под налягане с азот и подходящото вакуумиране на кръга за хладилен агент се удостоверяват с протокол и приложена към него снимка на използваните манометър и вакуумметър с постигнатите резултати и се предоставят на сервизния техник на Оторизирания Сервизен Център на АМАКС ГАЗ, което е задължително изискване към Потребителя/Ползвателя, за да бъде издадена Гаранционната Карта на уреда.

16. Гаранцията е валидна само за уреди, закупени на територията на Република България от Дистрибуторската мрежа на АМАКС ГАЗ, регистрирани от Потребителя/Ползвателя и инсталирани на територията на Република България.

17. Гаранцията не ограничава Законово определените гаранционни права за потребителите.

Всички газови котли IMMERGAS, които се разпространяват от официалната търговска мрежа на Амакс Газ са произведени съгласно изискванията на категорията горивни газове за Р. България и са задължително в комплект с:

 • инструкции на български език,
 • гаранционна книжка на български език,
 • стикер с уникален сериен номер и QR код, залепен на корпуса на котела, който се регистрира от крайния потребител или оторозиран техник и влиза в официалната база данни (ОБД) на Амакс Газ за заверяването на гаранционния срок,
 • Декларация за Съответствие на български език, съгласно Регламент 2016/426 ЕО, предоставена от Производителя на уреда и одобрена от Нотифицирания Орган, издал сертификата на уреда.

Амакс Газ не носи отговорност за изправността на газовия уред, закупен извън оторизираната си търговска мрежа. На газови котли, които не притежават валидна документация и регистрация в ОБД, ще им бъде отказана първоначална настройка, пуск и сервизно обслужване от Амакс Газ и съответните сервизни центрове.

ВНИМАНИЕ! Газовите котли спадат към така наречената група „съоръжения с повишена опасност“ (СПО), съгласно чл. 32 на Закона за техническите изисквания. За осигуряването на безопасна експлоатация, купувайте вашите газови уреди само от оторизирани дистрибутори в страната.

Повече информация, отнасяща се до ползвателите на СПО: https://www.damtn.government.bg/polzvateli-na-spo/

Свързани продукти

Стенен комбиниран кондензен котел. Нов модел със свързване по DIN, идеален за смяна на стари уреди. Лесно и бързо инсталиране, икономичност и висока ефективност

Стенен кондензен котел с вграден неръждаем обемен бойлер от 45 литра. Осигурява непрекъснато подаване на топла вода. Този модел съчетава енергоспестимост, технология и отлична производителност.

Стенен кондензен котел с вграден неръждаем обемен бойлер от 45 литра. Осигурява непрекъснато подаване на топла вода. Този модел съчетава енергоспестимост, технология и отлична производителност.

Стенен кондензен котел с вграден обемен бойлер от 54 литра Енергоспестимост, технология, иновативен дизайн и отлична производителност

Стенен кондензен котел с вграден обемен бойлер от 54 литра Енергоспестимост, технология, иновативен дизайн и отлична производителност

Стенен кондензен котел с вграден обемен бойлер от 54 литра Енергоспестимост, технология, иновативен дизайн и отлична производителност

Стенен комбиниран кондензен котел. Най-новата линия котли на Immergas, разполагащи с пълно предварително смесване за по-ефективно спестяване на газ. VICTRIX TERA са сертифицирани с Клас 6, най-високата екологична класификация в Европа. Възможност за дистанционно управление, постредством приложението DOMINUS app.

Стенен комбиниран кондензен котел. Най-новата линия котли на Immergas, разполагащи с пълно предварително смесване за по-ефективно спестяване на газ. VICTRIX TERA котлите са сертифицирани с Клас 6, най-високата екологична класификация в Европа. Възможност за дистанционно управление, посредством приложението DOMINUS app.

Стенен комбиниран кондензен котел. Kондензна технология за висок клас енергийна ефективност - това е най-модерната гама в платформата “Top Tech”. Отличава се с висока производителност, нисък риск от запушване.

Стенен комбиниран кондензен котел. Kондензна технология за висок клас енергийна ефективност - това е най-модерната гама в платформата “Top Tech”. Отличава се с висока производителност, нисък риск от запушване.

Стенен кондензен котел. Максимална енергийна ефективност, максимална гъвкавост. Кондензната гама VICTRIX kW TT, еко-съвместима, показва най-доброто от технологията Immergas, предлагайки висока производителност, благодарение на иновациите, въведени в проектирането на продукта. Възможна интеграция със слънчеви системи, както и онлайн управление, чрез...

Стенен кондензен котел. Максимална енергийна ефективност, максимална гъвкавост. Кондензната гама VICTRIX kW TT, еко-съвместима, показва най-доброто от технологията Immergas, предлагайки висока производителност, благодарение на иновациите, въведени в проектирането на продукта. Възможна интеграция със слънчеви системи, както и онлайн управление, чрез...

Стенен комбиниран кондензен котел. Най-новата линия котли на Immergas, разполагащи с пълно предварително смесване за по-ефективно спестяване на газ. VICTRIX TERA котлите са сертифицирани с Клас 6, най-високата екологична класификация в Европа. Възможност за дистанционно управление, посредством приложението DOMINUS app.

Стенен комбиниран кондензен котел. Най-новата линия котли на Immergas, разполагащи с пълно предварително смесване за по-ефективно спестяване на газ. VICTRIX TERA котлите са сертифицирани с Клас 6, най-високата екологична класификация в Европа. Възможност за дистанционно управление, посредством приложението DOMINUS app.

Стенен кондензен котел. Максимална енергийна ефективност, максимална гъвкавост. Кондензната гама VICTRIX kW TT Plus, еко-съвместима, показва най-доброто от технологията Immergas, предлагайки висока производителност, благодарение на иновациите, въведени в проектирането на продукта. Възможна интеграция с термични соларни системи, както и онлайн управление,...

Стенен кондензен котел.  Максимална енергийна ефективност, максимална гъвкавост. Кондензната гама VICTRIX kW TT Plus, еко-съвместима, показва най-доброто от технологията Immergas, предлагайки висока производителност, благодарение на иновациите, въведени в проектирането на продукта. Възможна интеграция с термични соларни системи, както и онлайн управление,...

Стенен комбиниран кондензен котел. Най-новата линия котли на Immergas, разполагащи с пълно предварително смесване за по-ефективно спестяване на газ. VICTRIX TERA котлите са сертифицирани с Клас 6, най-високата екологична класификация в Европа.  Възможност за дистанционно управление, посредством приложението DOMINUS app.

Стоящ комбиниран котел с обемен бойлер от 120 литра.  Гама стоящи комбинирани кондензни котли с обемен бойлер от 120 литра

Стоящ комбиниран кондензен котел с обемен бойлер от 120 литра Гама стоящи комбинирани кондензни котли с обемен бойлер от 120 литра

Стоящ комбиниран кондензен котел с обемен бойлер от 120 литра Гама стоящи комбинирани кондензни котли с обемен бойлер от 120 литра

Стоящ комбиниран кондензен котел с обемен бойлер от 200 литра и вграден соларен кръг.Топлинна мощност за отопление 23,6 kWТоплинна мощност за БГВ 26,0 kWРазмери (ВхШхД) 1970 x 600 x 750 mmТип С вграден бойлер с обем 200 lМодулация на мощността От 2,8 до 23,6 kWСпецифично производство на БГВ при ∆Т=30...

Нагоре