PL-HL двустепенни отоплители

Керамични високо-интензивни отоплители

PL-HL

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

-Разполагаеми мощности от 7,9 до 42,2 kW
-Монтажен наклон от 20о до 35о
-Модерната керамична горелката осигурява максимална инфрачервена радиация;
-Рамената от неръждаема стомана повишават темпе-ратурата и ефективността;
-Алуминиев рефлектор с оптимизиран радиационен ефект;
-Лесен за използване и поддържане;
-Благоприятен за околната среда и тих;
-Електронно запалване и йонизационен контрол.

Свързани продукти

Керамични високо-интензивни отоплители

Керамични високо-интензивни отоплители

Нагоре