Модулационен стаен термостат

Ползва се при лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане

3.015245

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Клас на температурен контрол V* или VI
Принос към сезонната енергийна ефективност за отопление 3%* или 4%

Нагоре