Комплект за комбиниране с Audax TOP ErP и котел PLUS, включително монтажна конзола за котел и температурна сонда за бойлер БГВ

3.024711

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Нагоре