Без категория

Пътят към декарбонизацията: Чрез хибридни системи към застроена среда с нулеви въглеродни емисии

Устойчивият път към декарбонизацията е в основата на плавното, постепенно преминаване към хибридни системи, осигуряващо пълна декарбонизация.

Декарбонизация: Приоритет на възобновяеми енергийни източници

Какво общо имат супермоделът Кара Делевин и Vattenfall, шведската държавна енергийна компания, която работи в цяла Европа и е водещ производител и търговец на дребно на електроенергия и топлинна енергия?

Кара Делевин, британски модел, актриса и активист, си партнира с Vattenfall, за да представи новаторския продукт “Спрей за Лице Индустриални Емисии” (Industrial Emissions Face Mist). Този иновативен продукт има за цел да подчертае използването на водород без изкопаеми горива, като решение за борба с вредните климатични емисии.

С тази кампания, шведската държавна енергийна компания дава сериозна заявка за тотална трансформация: приоритет на възобновяемите енергийни източници като вятър, вода и биомаса.

Industrial Emissions Face Mist - Vattenfall

Подобни колаборации и инициативи в сферата на изменението на климата (climate change) не са уникални по рода си. Активизмът на известните личности (Леонардо Дикаприо, Дейвид Атенбъро, и много други) е мощен инструмент за ангажиране на обществеността за опазването на околната среда и насърчаване на устойчивостта. Чрез финансирането на екологични организации и привличането на вниманието към неотложността на действията в областта на климата, известните активисти играят важна роля в усилията за опазване на околната среда и подтикват политическите лидери да предприемат ефективни мерки.

И въпреки вниманието и пресата около активизма, когато говорим за декарбонизация и нулеви въглеродни емисии, трябва да съсредоточим вниманието си към по-практични, директни и въздействащи инициативи. В Европейския Съюз тези инициативи започват да се лансират все повече, а благоприятният фактор в този процес е, че реализацията им е в ръцете на всеки един жител на съюза и неговият личен избор и подход към ежедневието му. С подкрепата на правителствата, успешни регулации, финансови механизми и информация, Европейският Съюз би могъл да бъде на гребена на вълната на промяната към бъдеще без вредни емисии.

ЕС има за цел да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. в съответствие с Европейската Зелена Сделка и Парижкото Споразумение. Този преход представлява както неотложно предизвикателство, така и възможност за по-светло бъдеще. Всички сектори на обществото, включително енергетиката, промишлеността, транспорта, сградния фонд, селското и горското стопанство, ще допринесат за постигането на тази цел. Декарбонизацията на топлинната енергия е от съществено значение, за да може Европейският съюз да постигне дългосрочните си цели по отношение на въглеродните емисии.

Наборът от технологии, необходими за постигане на декарбонизация на сградния сектор, е зрял и широко достъпен. Съществуват много възможности за намаляване на емисиите в сградния сектор – от енергийно ефективни ограждащи конструкции, внедряване на системи от възобновяеми енергоизточници, изолиране на въздуховоди и въздушни кухини, избор на енергийно ефективни уреди и осветителни тела, монтиране на нискоемисионни стъклопакети, до хибридни термопомпи.

Глобалната консултантска фирма Guidehouse е източникът на най-скорошното значимо проучване в сферата на декарбонизацията, което има за фокус именно сградната среда. В това проучване, Guidehouse сравнява две решения за декарбонизация на сградите. И двете решения дават приоритет на използването на електрически термопомпи и наблягат на мерки за енергийна ефективност в сградите, като например инсталиране на ефективни топлоизточници и намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Решение А се фокусира върху високата степен на електрификация, докато решение Б оптимизира електрификацията чрез интегриране на хибридни отоплителни уреди и други технологии. Решение Б включва също така хибридни решения за отопление на сгради, които не са подходящи за термопомпи, и предвижда значително използване на газове с редуцирани емисии.  И двете решения дават приоритет на енергийната ефективност на сградната конструкция и използват ефективни системи, като подово отопление и радиатори за нискотемпературно отопление. Инсталират се и термо-соларни и фотоволтаични (PV) системи, за да се намали зависимостта от допълнителна електроенергия или енергия, базирана на твърди горива.

Според Guidehouse, устойчивият път към декарбонизацията е в основата на Решение Б: плавното, постепенно преминаване към хибридни системи, осигуряващо пълна декарбонизация.

Решение Б е практично и икономически ефективно. Мерките за ефективност подготвят сградите за трансформация, докато хибридните системи позволяват електрификация в райони, неподходящи за самостоятелни термопомпи. Модернизацията на сградната конструкция и вътрешните отоплителни системи може да последва на по-късен етап, като се използва значителен потенциал за декарбонизация на по-ранен етап, благодарение на хибридните системи. Този технологичен микс позволява адаптирани подходи за различни сгради и разпределение на инвестиционните разходи. Хибридните системи намаляват потреблението на газ (или нефт) със 70-90 % при по-ниски първоначални инвестиции, което води до поетапно дълбоко обновяване на сградите към нулеви емисии.

Решение Б постига пълна декарбонизация до 2050 г., като понижава системните разходи и намалява ограниченията при производството на електроенергия.

До 2050 г. Решение Б изисква по-малко от една трета от сегашното потребление на твърди горива за отопление, като не се използва природен газ. Търсенето на газове от възобновяеми източници (биометан и водород) ще достигне 395 TWh/година, получени от вятърни, слънчеви и отпадъчни суровини, както е предвидено в пакетите Fit-for-55 и REPowerEU.

Пълната статия в новия брой на сп. Градът

Прочетете пълната статия в най-новия брой на списание “Градът”.

Хибридни решения от Амакс Газ

Хибридните решения на IMMERGAS предоставят реални вазможности за нови жилища с интегрирани системи за отопление, охлаждане и битова гореща вода в съответствие със стандартите на европейските регламенти, относно използването на възобновяеми енергийни източници. Те са проектирани за комбиниране с термопомпи, соларни и фотоволтаични системи, с намалени изисквания към пространството, което ги прави подходящи за малки и големи апартаменти и къщи.

Разгледайте нашите хибридни решения тук.