DXC79

Отоплител с индиректно изгаряне, за птицеферми

Термична мощностМин. топл. мощностДебит на топъл възд.         
Дължина на възд. потокКонсумация на газ- метан (G20)Консумация на газ- пропан (G31)Звуково ниво

Тегло  


83 kW

76 kW8000 m³/h

45 m

8,8 m³/h6,6 kg/h68 dBA150 kg

DXC79

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

DXC са отоплители с индиректно изгаряне и затворена горивна камера, специално разработени за птицеферми. В следствие от това емисиите на CO2-въглероден диоксид се отвеждат извън помещението. Следователно, значително по-малко топлинна мощност ще е необходима за поддържане на необходимата температура в помещението, като по този начин могат да бъдат намалени значително разходите за енергия .

-Неръждаем корпус
-Надежден тръбен топлообменник
-Затворена горивна камера
- Гъвкави  димоотводни елементи
-Липса на емисии CO2  в помещението = не е необходимо вентилиране = ниско енерго-потребление = ниски разходи = възможна икономия на енергия до  25%
-Надеждна технология (базирана на серията TR)
-СЕ сертифициран
-Стандартно управление On/Off - и опционално с модулационно управление на горелката
-Лесно сервизиране
-Лсен за почистване
-Клас на електро-защита IPX4D


Нагоре