Фланец-адаптор Ø 125 за коминна система C9

За директно всмукване на въздух от съществуващ комин с димоотводни елементи от зелена серия

3.022033

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Комплекта трябва да се комбинира с димоотвод Ø 80/125 в съответствие с инсталацията на котела.

Комплекта трябва да се комбинира с димоотвод Ø 80/125 в съответствие с инсталацията на котела.

Нагоре