Вертикален терминал Ø 80/125

3.014174

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

за гъвкава димоотводна система Ø 80

Нагоре