Комплект свързващи и опорни елементи

3.014171

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

за гъвкав димоотводен комплект Ø 80 mm

Нагоре