Удължение Ø 60/100 0,3 м. с ревизия

3.014418

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Нагоре