Вертикален ДВК Ø 60/100

Цвят червена охра

3.015631

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Трябва да бъде комбиниран с фланец Ø 60/100 (Код 3.011141)

Нагоре