WCU

Рециркулационен и де-стратификационен вентилатор

Код

Диаметър на вентилатора

Разстояние на вентилатора до таванаВертикален въздушен поток

Ел. консумация

Звуково ниво (на 6 m)

Тегло

WCU40350 mm35 mm5-8 m170 W46 dBA11 kg
WCU60450 mm45 mm7-10 m365 W51 dBA18 kg
WCU80500 mm50 mm8-12 m540 W56 dBA18 kg
WCU100650 mm65 mm12-15 m730 W60 dBA43 kg
Rendovent1400 mm50 mm3-7 m75 W36 dBA9,5 kg

WCU

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Днешните сгради са добре изолирани; това намалява големината на изикваните мощности за отопление на помещенията. В тези случаи е изключително важно да се постигне добра циркулация на въздуха и затова е наложително използването на де-стратификационни ветилатори. Инвестицията в тези уреди се изплаща много бързо от постигнатите икономии на енергия. Winterwarm разполага с 2 типа де-стратификатори: рециркулационни - WCU и модел Rendovent.

-Допълнителна циркулация на топлия въздух
-Намаляване на топлинните загуби
-Повишен комфорт
-Намаляване на температурния градиент
-Намалявяне ня енергийните разходи

Нагоре