Адрес на централен офис и склад:
1261 с. Мрамор / София /
ул. “Васил Левски” №148
/ Мраморско шосе /
тел.: +359 2 902 46 60
Факс: +359 2 902 46 78
е-mail: info@amaxgas.com
Търговски отдел:
тел.: +359 2 902 46 71
тел.: +359 2 902 46 72
факс: +359 2 902 46 70
е-mail: varna@amaxgas.com 
е-mail: plovdiv@amaxgas.com
Търговски мениджъри:
тел.: +359 2 902 46 66
тел.: +359 2 902 46 80
тел.: +359 2 902 46 74
факс: +359 2 902 46 78
е-mail: sofia@amaxgas.com
Снабдяване и логистика:
тел.: +359 2 902 46 77
тел.: +359 2 902 46 75
Факс: +359 2 902 46 78
е-mail: order@amaxgas.com


Финансово-счетоводен отдел:
тел.: +359 2 902 46 86
Факс: +359 2 902 46 78
е-mail: rgeorgieva@amaxgas.com
Сервизен център:
тел.: +359 2 902 46 85
тел.: +359 88 532 04 88
факс: +359 2 902 46 70
е-mail: technical@amaxgas.com
Национален телефон сервиз:
0700 112 66

Нагоре