Разширителен съд за БГВ

За VICTRIX ZEUS 26 ErP

3.020400

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Свързани продукти

С помпа за рециркулация

С помпа за рециркулация

За VICTRIX ZEUS SUPERIOR ErP, VICTRIX ZEUS 26 ErP, VICTRIX SUPERIOR ErP/X ErP

За VICTRIX MAIOR TT ErP/ X ErP, VICTRIX TT ErP/ X ErP и VICTRIX EXA/X ErP

За свързване с термопомпа MAGIS HERCULES ErP

Нагоре