Допълнителен разширителен съд - 2 литра

За VICTRIX ZEUS SUPERIOR ErP, VICTRIX ZEUS 26 ErP, VICTRIX SUPERIOR ErP/X ErP

3.018433

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Свързани продукти

Нагоре