Списък с продукти на производител  Winterwarm

на страница

Модулна система въздушни завеси Код Дължина с крайни елементи Мин. монтажна височина Макс. монтажна височина Дебит на въздух (студен) Тегло        ACM1 520 mm 1,5 m 4,5 m 1900 m³/h 12 kg ACM4 2020 mm 1,5 m 4,5 m 7600 m³/h 48 kg ACM5 2520 mm 1,5 m 4,5 m 9500 m³/h 60 kg ACM6 3020 mm 1,5 m 4,5 m 11400 m³/h 72 kg ACM7 3520 mm 1,5 m 4,5 m 13300 m³/h 84 kg...

Газова топлинна завеса с индиректно изгаряне Код Макс. топлинна мощност Мин. топлинна мощност Макс. дебит на топъл въздух   Ел. КонсумацияКонсумация на газ- метан (G20) Консумация на газ- пропан (G31) Тегло              ACR20 19,7 kW 12,8 kW 3000 m³/h 1500 W 2,3 m³/h 1,7 kg/h 120 kg ACR28 27,7 kW 18,3 kW 4000 m³/h 1600 W 2,8 m³/h 2,1 kg/h 140 kg

Отоплител с директно изгаряне на газ или нафта Код Топл. мощност Дебит на топъл въздух          Дължина на възд. потокЕл. консумацияКонсумация на газ- метан (G20) Консумация на газ- пропан (G31)Звуково нивоТеглоDXA75 75 kW 6000 m³/h 40 m 550 W 7,9 m³/h 5,9 kg/h 79 dBA 40 kg DXA100 100 kW 6000 m³/h 40 m 550 W 10,5 m³/h 7,9 kg/h 79 dBA 40 kg...

Отоплител с индиректно изгаряне, за птицеферми Термична мощност Мин. топл. мощност Дебит на топъл възд.          Дължина на възд. поток Консумация на газ- метан (G20) Консумация на газ- пропан (G31) Звуково нивоТегло  83 kW76 kW 8000 m³/h45 m8,8 m³/h 6,6 kg/h 68 dBA 150 kg

Отоплител за птицеферми, за инсталиране извън помещението Ном. топл. мощност Ефективност при макс. мощност Дебит на възд.       Ел. консумация Консумация на газ- метан (G20) Консумация на газ- пропан (G31) 76 kW 91,5% 8000 m³/h 900 W 8,8 m³/h 6,6 kg/h

Отоплител за оранжерии от стъкло с директно изгаряне на газ Код Топл. мощност Дебит на топъл въздух       Дължина на възд. потокЕл. консумацияКонсумация на газ- метан (G20) Консумация на газ- пропан (G31) Звуково ниво Тегло ECO75 75 kW 5200 m³/h 40 m 550 W 7,9 m³/h 3,1 kg/h 79 dBA 45 kg ECO100 100 kW 5200 m³/h 40 m 550 W 10,6 m³/h 4,1 kg/h 79 dBA...

Кондензационен топловъздушен апарат Код HR10 HR20 HR30 HR40 HR50 HR60 HR80 HR100 HR120 Макс. топлинна мощност 12,0 kW 19,2 kW 29,0 kW 38,8 kW 48,3 kW 58,0 kW 77,6 kW 96,8 kW 115,8 kW Мин.топлинна мощност 4,2 kW 6,4 kW 9,5 kW 12,8 kW 15,9 kW 19,1 kW 25,2 kW 31,5 kW 37,8 kW Ефективност при макс. мощност 96,0 % 96,0 % 96,5 % 97,0 % 96,5 % 96,6 %...

Топловъздушен апарат със затворена горивна камера Код Макс. топлинна мощност Мин. топлинна мощност Ефек-ст при макс. мощност Ефек-ст при мин. мощност Макс. дебит на топъл въздух       Хориз. въздушен поток (max) Ел. Консумация Тегло TR10 9,9 kW 5,7 kW 91,9 % 87,9 % 2000 m³/h 12 m 200 W 50 kg TR15 14,8 kW 8,5 kW 91,6 % 87,4 % 2000 m³/h 12 m 200 W 50 kg...

Газов топловъздушен апарат с аксиален вентилатор и разполагаемо налягане 60 Pa. Код Макс. топлинна мощност Мин. топлинна мощност Ефек-ст при макс. мощност Ефек-ст при мин. мощност Макс. дебит на топъл въздухЕл. К-цияТеглоTR24A 23,9 kW 15,6 kW 92,1 % 89,1 % 3000 m³/h 300 W 65 kg TR28A 22,7 kW 18,3 kW 92,3 % 89,5 % 3000 m³/h 300 W 65 kg TR40A 39,9...

Центробежна версия на модела топловъздушни апарати TR, може да се приложи във въздуховодни системи, разполагаем напор на вентилатора от 60 до 300 Pa. Код Макс. топлинна мощност Мин. топлинна мощност Ефек-ст при макс. мощност Ефек-ст при мин. мощност Макс. дебит на топъл въздух Хориз. въздушен поток (max) TR24C 23,9 kW 15,6 kW 92,1 % 89,1 % 3000 m³/h 16...

Код Макс. топлинна мощност Мин. топлинна мощност Ефек-ст при макс. мощност Ефек-ст при мин. мощност Макс. дебит на топъл въздухЕл. К-цияТегло     TR24D 23,9 kW 15,6 kW 92,1 % 89,1 % 2500 m³/h 60 W 60 kg TR28D 22,7 kW 18,3 kW 92,3 % 89,5 % 2700 m³/h 60 W 60 kg TR40D 39,9 kW 26,6 kW 91,7 % 88,7 % 3600 m³/h 60 W 70 kg TR50D 49,5 kW 32,3 kW 91,6 % 88,4...

Газов топловъздушен апарат за инсталиране на покрив и свързване към напорната страна на въздуховод Код Макс. топлинна мощност Мин. топлинна мощност Ефек-ст при макс. мощност Ефек-ст при мин. мощност Макс. дебит на топъл въздух                           Консумация на газ- метан (G20) Консумация на газ- пропан (G31) TR24R 23,9 kW 15,6 kW 92,1 % 89,1 % 3000...

Покажи 1 - 12 от общо 15 продукта

Нагоре