Термопомпите въздух-вода от IMMERGAS използват въздуха като възобновяем енергиен източник. Интелигентните функции на инвертора и разпределението на въздуха осигуряват постоянен комфорт у дома, без забележими температурни промени, независимо дали навън е горещо или студено. Отлични за охлаждане и отопление на жилища, офиси и нови сгради, те са идеалното решение за ефективност, ниски експолатационни разходи и намаляване на замърсяващите емисии.

Показване на 11 резултата

Magis Pro V2

Сплит тип инверторна реверсивна термопомпа въздух/вода, монофазна

11,920.00 лв.

Magis Pro V2 Т

Сплит тип инверторна реверсивна термопомпа въздух/вода, трифазна

12,390.00 лв.

MAGIS HERCULES PRO MINI

Сплит термопомпа въздух-вода, със свободно стоящ вътрешен модул,с интегриран 180-литров бойлер

15,115.00 лв.

MAGIS HERCULES PRO

Свободно стояща термопомпа с вграден 235 л. бойлер за БГВ, тип сплит

21,420.00 лв.

MAGIS HERCULES PRO T

Свободно стояща термопомпа с вграден 235 л. бойлер за БГВ, тип сплит

TRIO PACK ELECTRIC

Термопомпа с бойлер 160л., инерционен акумулатор и зонираща група

SUPER TRIO

Компактен инсталационен комплект с 250 л. бойлер, инерционен акумулатор и зонираща груп

7,199.00 лв.

MAGIS M

Реверсивна термопомпа въздух/вода, тип моноблок

Ексклузивна цена!
8,155.00 лв.

MAGIS M EH3

Реверсивна термопомпа въздух/вода, тип моноблок

Ексклузивна цена!
Избери модел
9,734.00 лв.

MAGIS М Т

Реверсивна термопомпа въздух/вода, тип моноблок

Ексклузивна цена!

MAGIS М Т EH9

Реверсивна термопомпа въздух/вода, тип моноблок

Ексклузивна цена!
14,837.00 лв.

Защо термопомпа в сравнение с традиционна отоплителна система?

Термопомпите играят важна роля в сферата на устойчивото развитие и енергийната ефективност. Те са иновативно решение за отопление и охлаждане, което допринася за намаляване на въглеродните емисии и справянето с климатичните промени.

Тези системи извличат топлина от околната среда - въздух, вода или земя - и я преобразуват в полезна енергия. Съществуват различни видове - въздушни, водни, геотермални и хибридни, всяка със свои специфични приложения и предимства.

Ефективността на термопомпите се измерва с показатели като COP, SCOP и SEER, които оценяват тяхната производителност и икономическа изгодност. Те намират приложение в различни области, от домашни до индустриални среди, като са ключови за енергийни спестявания и екологична устойчивост.

Бъдещето на термопомпите обещава иновации и нови пазарни тенденции, като тяхното развитие е важно за постигането на глобалните цели за устойчивост. Възможностите за интеграция с други устойчиви технологии, като соларни панели, увеличават тяхната ефективност и намаляват екологичния отпечатък.

Как работят термопомпите и какво трябва да знаете за тях!

Термопомпите представляват иновативни системи, които играят ключова роля в съвременните отоплителни и охладителни решения. Те са устройства, които пренасят топлина от една среда в друга, използвайки малко количество електрическа енергия. Тази способност ги прави изключително ефективни и екологично чисти, като същевременно предлагат висока енергийна ефективност.
Основната функция на термопомпите е да извличат топлина от една среда (например въздух, вода или земя) и да я пренасят в друга, като по този начин осигуряват отопление или охлаждане на жилищни, търговски или индустриални пространства. Те могат да работят в различни режими, включително отопление, охлаждане и дори производство на топла вода за санитарно–битови нужди, което ги прави изключително универсални.

Термопомпите се състоят от няколко основни компонента: компресор, кондензатор, термо-регулиращ вентил (ТРВ)  и изпарител. Всеки от тези компоненти играе важна роля в процеса на пренасяне на топлината. Компресорът увеличава налягането на хладилния агент, което води до повишаване на неговата температура. След това, в кондензатора, хладилният агент отдава топлината си към околната среда. Термо-регулиращият вентил понижава налягането на хладилния агент, което води до намаляване на неговата температура. Накрая, в изпарителя, хладилният агент абсорбира топлина от околната среда, започвайки цикъла отново.

Тази способност на термопомпите да пренасят топлина, вместо да я генерират чрез изгаряне на горива, ги прави изключително енергийно ефективни и екологично устойчиви. Те са способни да доставят значително повече енергия, отколкото консумират, което ги прави икономически изгодни и предпочитани за различни приложения.

Цикълът на термодинамиката се осъществява чрез серия от преобразувания на хладилен агент, който преминава през различни фази - от газообразно състояние до течно и обратно.

Основните компоненти на термопомпата, участващи в този процес, включват компресор, кондензатор, термо-регулиращ вентил, изпарител, хладилен агент и термостат. Всеки от тези компоненти играе ключова роля в пренасянето на топлина.

 1. Компресор: Компресорът увеличава налягането на хладилния агент, което води до повишаване на неговата температура. Това е първата стъпка в процеса на пренасяне на топлина.
 2. Кондензатор: В кондензатора хладилният агент отдава топлината си към околната среда, преминавайки от газообразно в течно състояние. Това отдаване на топлина може да се използва за отопление на помещения или вода.
 3. Термо-регулиращи вентил: След кондензатора, хладилният агент преминава през термо-регулиращият вентил, където налягането му намалява, което води до понижаване на температурата му.
 4. Изпарител: В изпарителя хладилният агент абсорбира топлина от околната среда, преминавайки обратно в газообразно състояние. Този процес може да се използва за охлаждане на помещения.
 5. Хладилен агент: Хладилният агент е специално вещество, което циркулира в системата и пренася топлината. Той променя своето състояние от газ в течност и обратно, което позволява пренасянето на топлина от едно място на друго.
 6. Термостат: Термостатът е устройство за контрол, което позволява на потребителите да настройват желаната температура в помещението. Той автоматично регулира работата на термопомпата, за да поддържа стабилна температура.

Термопомпите могат да работят в различни режими, в зависимост от нуждите на потребителя - отопление или охлаждане. В режим на отопление, термопомпата извлича топлина от външната среда (въздух, вода или земя) и я пренася вътре в помещението. В режим на охлаждане, процесът се обръща, като термопомпата отнема топлината от вътрешната среда и я изпуска навън.

Този уникален работен принцип прави термопомпите изключително ефективни от гледна точка на енергийната ефективност. Те са способни да доставят многократно повече топлинна енергия, отколкото консумират електрическа енергия, което ги прави предпочитан избор за устойчиви и икономически изгодни отоплителни и охладителни решения.

Видове термопомпи

Въздушните термопомпи представляват един от най-популярните и широко използвани типове термопомпи. Те използват въздуха от околната среда като източник на топлина или охлаждане, което ги прави изключително ефективни и удобни за различни приложения.

Принцип на работа: Въздушните термопомпи функционират като абсорбират топлина от външния въздух, дори при ниски температури, и я трансформират в топлина за отопление на помещенията. През летните месеци, този процес може да бъде обратен, като термопомпата извлича топлината от вътрешните помещения и я отделя навън, осигурявайки охлаждане.

Ефективност: Въздушните термопомпи са изключително енергийно ефективни, тъй като използват възобновяем източник - въздуха. Те могат да достигнат високи коефициенти на енергийна ефективност (SCOP и SEER), което ги прави икономически изгоден избор за отопление и охлаждане.

Въздушни Термопомпи: Моноблок и Сплит Системи

Въздушните термопомпи се предлагат в различни конфигурации, като най-популярни са моноблок и сплит системите. Всяка от тези системи има свои уникални характеристики и приложения.

И моноблок, и сплит системите предлагат различни предимства в зависимост от конкретните нужди и условия на инсталация. Изборът между тях зависи от редица фактори, включително размера на пространството, което трябва да бъде отоплено или охладено, както и от специфичните изисквания за инсталация и ефективност.

Сплит Системи

Сплит системите се състоят от две основни части - външно устройство и едно или повече вътрешни устройства, свързани чрез хладилни линии. Те предлагат гъвкавост при инсталацията и са подходящи за по-големи пространства.

 • Гъвкавост при Инсталацията: Вътрешните устройства могат да бъдат монтирани на различни места, в зависимост от нуждите на пространството.
 • По-Висока Мощност: Подходящи за големи жилищни, търговски или индустриални пространства.
 • Индивидуален Контрол: Възможност за контрол на температурата в различни зони или стаи.
MAGIS PRO - интеграция със соларни панели / бойлер

Magis Pro V2 представлява иновативно решение за чиста и безопасна енергия, използвана за отопление, охлаждане и подгряване на битова вода. Тази усъвършенствана серия термопомпи от Immergas е създадена с цел създаване на интегрирани или хибридни системи, които се възползват от възобновяеми енергийни източници. Те осигуряват повишен комфорт, ефективност в потреблението и намаляват вредните емисии, в съответствие с актуалните екологични стандарти.

Интеграцията на фотоволтаични панели, особено полезна за системи, базирани единствено на термопомпи, допринася за допълнителни ползи. Ето защо всички продукти на Immergas са оптимизирани за свързване със соларни панели, което позволява максимално използване на слънчевата енергия за отопление, охлаждане (в сплит и моноблок версии) и за производство на гореща вода чрез обемни бойлери.

MAGIS PRO V2 е последната серия инверторни сплит термопомпи въздух-вода, проектирани да отговарят на изискванията на съвременните жилищни сгради с висока енергийна ефективност. Те включват външно устройство и отделен вътрешен хидравличен модул, което улеснява интеграцията им в различни пространства. Термопомпите Magis Pro V2 се предлагат в монофазни модели с мощности 4, 6 и 9 kW и хладилен агент R32, както и в монофазни и трифазни варианти с мощности 12, 14 и 16 kW, използващи хладилен агент R410.

Пример за монтаж на MAGIS PRO V2 и обемен бойлер за БГВ в система за отопление и охлаждане с лъчисти панели

Пример за монтаж на MAGIS PRO V2 и обемен бойлер за БГВ в система за отопление и охлаждане с лъчисти панели

Моноблок Системи

Моноблок термопомпите са компактни устройства, които съчетават всички основни компоненти в един външен блок. Те са идеални за места, където пространството е ограничено или където инсталацията на вътрешно устройство не е възможна.

 • Компактност: Всички компоненти са интегрирани в един блок, което улеснява инсталацията и поддръжката.
 • Лесна Инсталация: Не изискват вътрешни устройства или сложни хладилни линии.
 • Ефективност: Подходящи за малки до средни жилищни и търговски пространства.
Интеграция на MAGIS M - визуализация на двуетажна къща.

Magis M представлява екологично решение за ефикасно отопление, охлаждане и подгряване на битова вода. Тази нова серия термопомпи от Immergas е създадена за самостоятелна употреба или за изграждане на интегрирани хибридни системи, които се възползват от възобновяеми енергийни източници, осигурявайки повишен комфорт, ефективност в потреблението и минимално влияние върху околната среда.

Magis M е последната серия инверторни моноблок термопомпи въздух-вода, проектирани да отговарят на изискванията на съвременните жилищни сгради с висока енергийна ефективност. Термопомпите Magis M се предлагат в 13 различни версии, включително 6 монофазни и 7 трифазни модела, които заместват предишната серия термопомпи AUDAX. Те са заредени с хладилен агент R32, който осигурява по-добра ефективност при ниски температури и по-висок коефициент на топлоотдаване, водещ до отлична енергийна ефективност. Това означава, че тези модели изискват по-малко зареждане с фреон.

Всички модели могат да функционират самостоятелно или в комбинация с системен контролер в рамките на интегрирана система. Серията м

оноблок термопомпи MAGIS M се отличава със значително подобрение на енергийните показатели, включително етикетиране и индивидуални стойности на COP (коефициент на производителност):

 • Максимален енергиен клас A+++ при температура на подаване на топлоносителя 35 °C (за всички модели до 26 kW);
 • Максимална работна температура за отопление 65 °C (за моделите до 16 kW) или 60 °C (за моделите над 16 kW).

Тези характеристики правят Magis M идеален избор за ефективно и екологично отопление и охлаждане в съвременните жилищни сгради.

 

Пример за монтаж на MAGIS M 4-16 kW в система с 2 зони

Пример за монтаж на MAGIS M 4-16 kW в система с 2 зони

Приложения: Въздушните термопомпи са подходящи за широк спектър от приложения, включително жилищни, търговски и индустриални сгради. Те могат да бъдат използвани за отопление, охлаждане, както и за производство на топла вода за санитарно–битови нужди.

Предимства: Основните предимства на въздушните термопомпи включват тяхната гъвкавост, висока енергийна ефективност, ниски оперативни разходи и способността да осигуряват отопление и охлаждане с едно устройство. Те са също така лесни за инсталиране и поддръжка.

Екологичен аспект: Въздушните термопомпи са екологично устойчив избор, тъй като намаляват емисиите на въглероден диоксид и увеличават използването на възобновяеми енергийни източници.

Инсталация и поддръжка: Инсталацията на въздушни термопомпи е сравнително проста, което ги прави подходящи за различни видове сгради и конструкции. Поддръжката също е удобна, като изисква редовни проверки и почистване на филтрите за оптимална работа.

Адаптивност към климатични условия: Въздушните термопомпи са проектирани да работят ефективно при различни външни температури. Новите модели са способни да осигуряват висока ефективност дори при много ниски температури, което ги прави подходящи за употреба в различни климатични зони.

Иновации и технологично развитие: Съвременните въздушни термопомпи включват напреднали технологии като инверторни компресори, които оптимизират работата и енергийната ефективност. Тези иновации допринасят за по-нисък шум, по-дълъг живот на устройството и по-добра регулация на температурата.

Съвместимост с други системи: Въздушните термопомпи могат да бъдат интегрирани с други отоплителни и охладителни системи, като соларни панели или традиционни отоплителни системи, за още по-голяма ефективност и икономия на енергия.

Регулации и стандарти: Въздушните термопомпи са предмет на различни регулации и стандарти, които гарантират тяхната безопасност, надеждност и енергийна ефективност. Тези стандарти са важни за гарантиране на качеството и устойчивостта на продуктите на пазара.

Заключение за въздушните термопомпи: Въздушните термопомпи представляват важна част от съвременните решения за отопление и охлаждане, като предлагат ефективност, гъвкавост и екологична устойчивост. Тяхното разнообразие, технологични иновации и способността да се адаптират към различни нужди и условия ги правят предпочитан избор за много потребители и бизнеси.

Приложения: Въздушните термопомпи са подходящи за широк спектър от приложения, включително жилищни, търговски и индустриални сгради. Те могат да бъдат използвани за отопление, охлаждане, както и за производство на топла вода за санитарно–битови нужди.

Предимства: Основните предимства на въздушните термопомпи включват тяхната гъвкавост, висока енергийна ефективност, ниски оперативни разходи и способността да осигуряват отопление и охлаждане с едно устройство. Те са също така лесни за инсталиране и поддръжка.

Екологичен аспект: Въздушните термопомпи са екологично устойчив избор, тъй като намаляват емисиите на въглероден диоксид и увеличават използването на възобновяеми енергийни източници.

Инсталация и поддръжка: Инсталацията на въздушни термопомпи е сравнително проста, което ги прави подходящи за различни видове сгради и конструкции. Поддръжката също е удобна, като изисква редовни проверки и почистване на филтрите за оптимална работа.

Адаптивност към климатични условия: Въздушните термопомпи са проектирани да работят ефективно при различни външни температури. Новите модели са способни да осигуряват висока ефективност дори при много ниски температури, което ги прави подходящи за употреба в различни климатични зони.

Иновации и технологично развитие: Съвременните въздушни термопомпи включват напреднали технологии като инверторни компресори, които оптимизират работата и енергийната ефективност. Тези иновации допринасят за по-нисък шум, по-дълъг живот на устройството и по-добра регулация на температурата.

Съвместимост с други системи: Въздушните термопомпи могат да бъдат интегрирани с други отоплителни и охладителни системи, като соларни панели или традиционни отоплителни системи, за още по-голяма ефективност и икономия на енергия.

Регулации и стандарти: Въздушните термопомпи са предмет на различни регулации и стандарти, които гарантират тяхната безопасност, надеждност и енергийна ефективност. Тези стандарти са важни за гарантиране на качеството и устойчивостта на продуктите на пазара.

Заключение за въздушните термопомпи: Въздушните термопомпи представляват важна част от съвременните решения за отопление и охлаждане, като предлагат ефективност, гъвкавост и екологична устойчивост. Тяхното разнообразие, технологични иновации и способността да се адаптират към различни нужди и условия ги правят предпочитан избор за много потребители и бизнеси.

Водни термопомпи


Принцип на работа: Водните термопомпи използват топлината от водни източници като езера, реки, подземни води или дори отпадъчни води. Те извличат топлината от водата чрез топлообменник и я пренасят към отоплителната система на сградата.

Ефективност: Водните термопомпи са изключително ефективни, тъй като водните източници обикновено имат постоянна температура през цялата година, което позволява на термопомпата да работи с висока ефективност дори при по-ниски външни температури.

Технологични иновации: Съвременните водни термопомпи включват напреднали технологии за оптимизиране на топлообмена и повишаване на общата ефективност. Те също така могат да бъдат интегрирани с други устойчиви енергийни системи, като соларни панели.

Екологичен аспект: Водните термопомпи са едни от най-екологичните решения за отопление и охлаждане, тъй като използват обновяеми енергийни източници и имат ниски емисии на въглероден диоксид.

Регулации и стандарти: Както и другите видове термопомпи, водните също са обект на различни регулации и стандарти, които гарантират тяхната безопасност, надеждност и ефективност.

Устойчивост: Водните термопомпи са пример за устойчиво използване на енергия. Те използват естествените топлинни ресурси на водата, което намалява зависимостта от изкопаеми горива и подпомага прехода към по-зелени енергийни източници.

Иновации в технологията: Новите разработки в областта на водните термопомпи включват подобрения в топлообменниците, което увеличава тяхната ефективност и намалява енергийните загуби. Също така, се разработват системи, които могат автоматично да се адаптират към променящите се климатични условия и потребности на потребителите.

Интеграция с други системи: Водните термопомпи могат да бъдат успешно интегрирани с други устойчиви енергийни системи, като фотоволтаични панели, за още по-голяма ефективност и намаляване на екологичния отпечатък.

Предизвикателства: Въпреки многото предимства, водните термопомпи се сблъскват с предизвикателства като началните високи инвестиционни разходи и необходимостта от специфични географски условия за тяхното инсталиране.

Инсталация: Инсталацията на водни термопомпи изисква достъп до воден източник и може да бъде по-сложна и скъпа в сравнение с други видове термопомпи. Въпреки това, високата енергийна ефективност често компенсира началните инвестиционни разходи.

Приложения: Този тип термопомпи са идеални за използване в райони с близост до подходящи водни източници. Те са подходящи както за жилищни, така и за комерсиални сгради, предлагайки решения за отопление, охлаждане и производство на топла вода.

Бъдещи перспективи: Очаква се, че с развитието на технологиите и увеличаването на осведомеността за устойчивите енергийни решения, водните термопомпи ще намерят все по-широко приложение в различни сектори, включително в жилищното строителство, промишлеността и обществените сгради.

Геотермални Термопомпи


Основни Характеристики: Геотермалните термопомпи използват топлината, съхранена в земята, за отопление и охлаждане на сгради. Те са изключително ефективни, тъй като температурата на земята остава относително постоянна през цялата година, което ги прави надежден и устойчив източник на енергия.

Технологични Иновации: Съвременните геотермални термопомпи включват напреднали технологии за управление и автоматизация, които оптимизират тяхната работа и повишават общата енергийна ефективност. Това включва интелигентни системи за контрол, които адаптират работата на термопомпата според външните условия и потребностите на потребителите.

Екологични Ползи: Геотермалните термопомпи са едни от най-екологичните решения за отопление и охлаждане, тъй като намаляват емисиите на парникови газове и зависимостта от изкопаеми горива. Те са ключов компонент в стратегиите за намаляване на въглеродния отпечатък на сградите.

Инсталация и Поддръжка: Инсталацията на геотермални термопомпи изисква значителни начални инвестиции, особено за изграждането на земните топлообменници. Въпреки това, те се отличават с дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка, което прави тази инвестиция изгодна в дългосрочен план.

Приложения: Геотермалните термопомпи са подходящи за широк спектър от приложения, включително жилищни, търговски и индустриални сгради. Те са особено ефективни в райони с умерен климат, където температурните разлики между земята и въздуха са значителни.

Бъдещи Перспективи: Развитието на геотермалните термопомпи продължава да бъде фокусирано върху подобряване на техните ефективност и намаляване на разходите за инсталация. Очаква се те да играят важна роля в бъдещите устойчиви енергийни системи, особено в контекста на глобалните усилия за намаляване на въглеродните емисии.

Хибридни термопомпи


Хибридните термопомпени системи представляват иновативно решение, което комбинира традиционните методи за отопление с технологията на термопомпите. Тези системи са проектирани да оптимизират енергийната ефективност, като същевременно намаляват екологичния отпечатък. Основната идея зад хибридните системи е да се използва най-подходящият източник на енергия в зависимост от външните условия и текущите енергийни изисквания.

Основни компоненти на хибридните системи:

 1. Термопомпа: Често използвана като основен източник на топлина, термопомпата ефективно извлича топлина от външната среда (въздух, вода или земя).
 2. Допълнителен отоплителен елемент: Това може да бъде газов котел, което се включва при ниски външни температури или когато е необходимо допълнително отопление.
 3. Контролна система: Контролната система решава кой източник на енергия да се използва въз основа на текущите условия и енергийни цели. Тази система осигурява оптимално управление на ресурсите и ефективност.

Предимства на хибридните системи:

 1. Енергийна Ефективност: Термопомпите с газов котел оптимизират използването на енергия, като комбинират ефективността на термопомпите с мощността на газовите котли. Това води до значително намаляване на общата консумация на енергия и по-ниски оперативни разходи, особено в райони с променливи климатични условия.
 2. Гъвкавост и Надеждност: Термопомпите с газ предлагат висока гъвкавост, като се адаптират към различни температурни условия. Те осигуряват надеждно отопление дори при много ниски външни температури, където традиционните термопомпи могат да загубят ефективност.
 3. Намалени Емисии на Въглероден Диоксид: Комбинирането на газови котли с термопомпи помага за намаляване на общите въглеродни емисии в сравнение с традиционните отоплителни системи, които използват само изкопаеми горива. Това е важно за намаляване на въздействието върху околната среда.
 4. Икономическа Изгодност: Въпреки че първоначалната инвестиция за термопомпа с газ може да бъде по-висока, дългосрочните икономии, произтичащи от намалената консумация на енергия, правят тази система икономически изгодна. Съчетанието на газ и термопомпа осигурява висока ефективност при ниски експлоатационни разходи, което е особено важно при постоянно увеличаващите се цени на енергията.

Хибридна термопомпа MAGIS COMBO

MAGIS COMBO е новата хибридна термопомпа за отопление, охлаждане и производство на БГВ, с интегриран кондензен блок, проектиран да покрие и най-високите натоварвания, поради различните мощности (от 4 до 16 kW), в които моделът се предлага. Хибридната термопомпа Magis Combo V2 е налична в еднофазна версия за моделите 4, 6 и 9 kW (с хладилен газ R32) и в еднофазни и трифазни версии за модели с мощност 12, 14 и 16 kW (с хладилен агент R410A).

Как се определя енергийната ефективност (COP, SCOP, SEER)

Коефициент на производителност (COP)
Коефициентът на производителност (COP) е ключов показател за оценка на ефективността на термопомпите. Той представлява съотношението между количеството на произведената топлинна или охладителна енергия и използваната електрическа енергия. Високият COP означава, че за единица използвана енергия се получава повече топлинна или охладителна енергия, което прави устройството по-ефективно.

Изчисляване на COP:

COP се изчислява като се раздели количеството на произведената топлина (в киловати) на количеството на използваната електрическа енергия (също в киловати). Например, ако термопомпа произвежда 4 kW топлина, използвайки 1 kW електрическа енергия, нейният COP ще бъде 4.

Фактори, влияещи на COP:

 1. Външни температури: COP на термопомпа може да варира в зависимост от външните температурни условия. При по-ниски външни температури ефективността обикновено намалява.
 2. Тип на термопомпата: Различните видове термопомпи (въздушни, водни, геотермални) имат различни COP стойности поради различията в техните работни принципи и източници на топлина.
 3. Технологични иновации: Съвременните технологии и усъвършенствания в дизайна на термопомпите могат значително да повишат техния COP.

Практическо значение на COP:

 1. Енергийна ефективност: Висок COP означава по-голяма енергийна ефективност, което води до намаляване на оперативните разходи и емисиите на въглероден диоксид.
 2. Икономическа изгодност: Инвестицията в термопомпа с висок COP може да бъде по-скъпа в началото, но се компенсира с времето чрез по-ниски разходи за енергия.
 3. Оценка на продукта: COP е важен показател при избора на термопомпа, тъй като предоставя ясна представа за нейната ефективност и потенциал за спестяване на енергия.
 4. Изчисляване на COP: Коефициентът на производителност се изчислява като отношението на отдадената топлинна енергия към използваната електрическа енергия за единица време. Например, ако термопомпа използва 1kW електрическа енергия за да произведе 4kW топлинна енергия, COP ще бъде 4.
 5. Влияние на Външните Условия: COP на термопомпа може да варира в зависимост от външните условия, като температурата на въздуха и водата. По-ниските температури могат да намалят ефективността на термопомпата, което води до по-нисък COP.
 6. Значение за Потребителите: Висок COP означава по-голяма ефективност и по-ниски оперативни разходи за потребителя. Това прави COP важен фактор при избора на термопомпа, особено в райони с екстремни климатични условия.
 7. Сравнение с Други Отоплителни Системи: Обикновено термопомпите имат по-висок COP в сравнение с традиционните отоплителни системи, което ги прави по-предпочитан избор за енергийно ефективно отопление.
 8. Технологични Подобрения: С развитието на технологиите, новите модели термопомпи продължават да подобряват своя COP, което допринася за по-голяма енергийна ефективност и устойчивост.


Сезонен коефициент на производителност (SCOP)

 • SCOP (Сезонен Коефициент на Производителност) представлява средната ефективност на термопомпа през отоплителния сезон. Този показател отразява способността на устройството да поддържа висока ефективност при различни климатични условия през цялата година.

Изчисляване

 • SCOP се изчислява като средно аритметично на ефективността на термопомпата при различни външни температури, които са характерни за определен климатичен регион. Това включва измерване на производителността при различни температурни режими, от най-ниските до най-високите.

Важност за Потребителите

 • SCOP е важен показател за потребителите, тъй като предоставя реалистична оценка на годишната енергийна ефективност на термопомпата. Висок SCOP означава, че устройството е ефективно през различните сезони, което води до по-ниски енергийни разходи и по-голяма екологична устойчивост.

Стандарти и Регулации

 • В Европа, SCOP е стандартизиран съгласно определени норми и регулации, които гарантират, че измерванията и оценките са точни и сравними между различните модели и марки термопомпи.

Технологични Иновации

 • Производителите на термопомпи непрекъснато работят за подобряване на SCOP чрез иновации в дизайна и технологията. Това включва разработването на по-ефективни компресори, подобрени топлообменници и интегриране на интелигентни системи за управление.

Влияние на Климата

 •     SCOP може да варира в зависимост от климатичните условия в даден регион. Термопомпите в студени климати са проектирани да поддържат висока ефективност дори при ниски температури, докато в по-топли региони фокусът е върху ефективността при умерени температури.
 • SCOP варира в зависимост от климатичната зона. В Европа, например, са определени различни климатични зони, и SCOP се изчислява специфично за всяка от тях. Това гарантира, че оценката на ефективността е реалистична за условията, в които устройството ще бъде използвано.

Сравнение с Други Показатели

 • SCOP е сходен с други показатели като SEER, който се използва за оценка на ефективността при охлаждане. Важно е да се разбере разликата между тези показатели, за да се направи информиран избор при покупка на термопомпа.

Влияние на Външните Условия

 • Външните условия като температура и влажност значително влияят на SCOP. Термопомпите трябва да бъдат проектирани така, че да работят ефективно в широк спектър от климатични условия, особено в региони с големи сезонни различия.

Ролята на Изолацията и Енергийната Ефективност на Сградите

 • Ефективността на термопомпите, измерена чрез SCOP, може да бъде повлияна от енергийната ефективност на сградата. Добрата изолация и енергийно ефективните прозорци могат да подобрят общата ефективност на системата за отопление и охлаждане.

Бъдещи Направления в Развитието на Термопомпите

 • Непрекъснатите технологични иновации и стремежът към устойчивост водят до разработването на термопомпи с още по-висок SCOP. Това включва използването на нови материали, подобряване на дизайна и интегриране на умни технологии за оптимизиране на работата на устройствата.

Сезонно съотношение на енергийна ефективност (SEER)

Определение и Значение

 • SEER (Сезонно съотношение на енергийна ефективност) е показател, използван за оценка на ефективността на термопомпите при охлаждане. Той представлява съотношението на охлаждащата мощност към потреблението на електроенергия през определен сезон.

Изчисляване на SEER

 • SEER се изчислява като средно аритметично на ефективността на термопомпата при различни външни температури. Това позволява по-точна оценка на реалната ефективност на устройството в различни климатични условия.

Важност за Потребителите

 • За потребителите, SEER е важен показател, тъй като той дава представа за очакваната енергийна ефективност и потенциалните разходи за електроенергия при използване на термопомпата за охлаждане.

Регулации и Стандарти

 • В Европа и други региони съществуват определени стандарти и регулации, които определят минимални изисквания за SEER на термопомпите. Това гарантира, че устройствата на пазара отговарят на определени критерии за енергийна ефективност.

Сравнение с Други Показатели

 • SEER често се сравнява с други показатели като SCOP, който се отнася до ефективността при отопление. Разбирането на разликите между тези показатели е важно за правилния избор на термопомпа според конкретните нужди и климатични условия.

Технологични Иновации

 • Производителите на термопомпи непрекъснато търсят начини за подобряване на SEER чрез технологични иновации. Това включва усъвършенстване на компонентите, оптимизиране на системите за управление и внедряване на нови, по-ефективни хладилни агенти.

Отопление и охлаждане с Термопомпа от Иммергаз

Отопление

 • Термопомпите са изключително ефективни за отопление на домове и търговски сгради. Те извличат топлина от околната среда (въздух, вода или земя) и я трансформират в топлина за отопление. Това ги прави една от най-енергийно ефективните и екологично чисти системи за отопление.

Охлаждане

 • В режим на охлаждане, термопомпите работят по обратния принцип - извличат топлината от вътрешното пространство и я отделят навън. Това ги прави мултифункционални, тъй като с едно и също оборудване може да се осигури както отопление, така и охлаждане.

Енергийна Ефективност

 • Термопомпите са изключително енергийно ефективни, особено при сравнение с традиционните методи за отопление и охлаждане. Те използват малко количество електричество за преместване на топлина, вместо да я произвеждат, което води до значителни икономии на енергия и намаляване на емисиите на въглероден диоксид.

Приложимост

 • Термопомпите са подходящи за широк спектър от климатични условия и могат да бъдат инсталирани в различни видове сгради - от жилищни до търговски и индустриални. Тяхната гъвкавост и висока ефективност ги правят предпочитан избор за модерни отоплителни и охладителни системи.

Производство на Топла Вода с Термопомпа Иммергаз

Ефективност в Производството на Топла Вода

 • Термопомпите са изключително ефективни в производството на топла вода за домакински и индустриални нужди. Те използват енергията от околната среда за нагряване на водата, което води до значителни икономии на енергия в сравнение с традиционните бойлери.

Интеграция със Соларни Системи

 • Термопомпите могат да бъдат интегрирани със соларни топлинни системи, което увеличава тяхната ефективност и намалява зависимостта от електричеството. Това съчетание осигурява една от най-устойчивите и екологично чисти методи за производство на топла вода.

Приложения

 • Термопомпите за топла вода намират приложение в различни сектори, включително в жилищни сгради, хотели, болници и индустриални предприятия. Те осигуряват непрекъснато снабдяване с топла вода, което е особено важно в обекти с висока консумация на вода.

Екологични Ползи

 • Използването на термопомпи за производство на топла вода допринася за намаляване на емисиите на въглероден диоксид и други парникови газове. Това ги прави ключов елемент в стратегиите за намаляване на въглеродния отпечатък и прехода към по-устойчиви енергийни решения.

Икономическа Изгода

 • Въпреки че началната инвестиция за инсталиране на термопомпа за топла вода може да бъде по-висока в сравнение с традиционните системи, дългосрочните икономии от намалената консумация на енергия и ниските оперативни разходи правят термопомпите изключително икономически изгодни.

Неръждаеми бойлери за БГВ за термопомпи

OMNISTOR

Неръждаеми бойлери за БГВ за термопомпи
Серията неръждаеми обемни бойлери INOXSTOR - произведени в съответствие с директива EN 12897 са идеалното решение за производство на битова гореща вода.
Бойлерите са оборудвани с:
• Един неръждаем топлообменник вода/вода
• 2 температурни пробки и една NTC сонда за свързване с котел Immergas <35 kW
• Термометър
• Два магнезиеви анода
• Гъвкава топлоизолация с възможност да се отстранява при монтаж
• Фиксиращи болтове за соларна помпена група към корпуса на бойлера
• Подготвен за монтаж на електрически нагревател (опция)
• Подготвен за монтаж на електронен анод (опция) Код 3.020344Използването на обемен бойлер е свързано с монтажа на подходящи разширителен съд и предпазен клапан, които не са включени в доставката.

INOXSTOR 300 V2 Серията неръждаеми обемни бойлери с две серпентини Inoxstor от Immergas e предназначна за интегриране към системи, в случаите, когато е необходима повече битова гореща вода.

INOXSTOR


Неръждаеми бойлери за БГВ
Серията неръждаеми обемни бойлери INOXSTOR - произведени в съответствие с директива EN 12897 са идеалното решение за производство на битова гореща вода.
Бойлерите са оборудвани с:
• Два неръждаеми двойно спирални топлообменника вода/
• 2 температурни пробки и една NTC сонда за свързване с термопомпа Immergas
• Термометър- без модел 160
• Два магнезиеви анода
• Гъвкава топлоизолация с възможност да се отстранява при монтаж
• Подготвен за монтаж на електронен анод (опция - без модел 160) код 3.020344Използването на обемен бойлер е свързано с монтажа на подходящи разширителен съд и предпазен клапан, които не са включени в доставката.

Индустриално приложение на Термопомпи Иммергаз

Термопомпите са особено полезни в индустриалните приложения, където има висока потребност от топлина и охлаждане. Те могат да бъдат използвани за различни процеси, включително сушене, пастьоризация и стерилизация, като осигуряват енергийна ефективност и намаляват оперативните разходи.

В индустрията, термопомпите могат да бъдат персонализирани за специфични нужди и процеси. Това включва разработването на системи с различна мощност и ефективност, които да отговарят на конкретните изисквания на всяко предприятие.

Спести пари с термопомпите от Иммергаз

Намаляване на Енергийните Разходи

 • Термопомпите са изключително енергийно ефективни, което води до значително намаляване на разходите за отопление и охлаждане. Те използват малко количество електричество за пренос на топлина, вместо да генерират топлина чрез изгаряне на горива, което е по-икономично.

Дългосрочни Спестявания

 • Въпреки че началната инвестиция за инсталиране на термопомпа може да бъде по-висока в сравнение с традиционните отоплителни системи, дългосрочните спестявания от намалените енергийни разходи правят термопомпите изключително икономически изгодни.

Повишена стойност на Имота

 • Инсталирането на термопомпа може да увеличи стойността на имота. Съвременните, енергийно ефективни системи за отопление и охлаждане са привлекателни за купувачите и могат да повишат пазарната стойност на имота.

Стабилност на Енергийните Цени

 • Термопомпите намаляват зависимостта от изкопаеми горива, чиито цени често варират. Това осигурява по-голяма предвидимост и стабилност на енергийните разходи в дългосрочен план.

Субсидии и Финансови Стимули

 • В много страни съществуват субсидии и финансови стимули за инсталиране на енергийно ефективни системи като термопомпите. Това може да намали началната инвестиция и да ускори възвръщаемостта на инвестицията.

Намаляване на Разходите за Поддръжка

 • Термопомпите имат по-дълъг живот и по-ниски разходи за поддръжка в сравнение с традиционните отоплителни и охлаждащи системи. Те са по-малко склонни към повреди и изискват по-рядко обслужване, което води до допълнителни спестявания.

Колко мога да спестя, ако си инсталирам термопомпа от IMMERGAS?

Спестяванията от инсталирането на термопомпа от IMMERGAS могат да бъдат значителни, в зависимост от вашите текущи разходи за отопление и характеристиките на вашето жилище или бизнес обект. Обикновено, термопомпените системи на IMMERGAS са много по-енергийно ефективни в сравнение с традиционните отоплителни системи, което може да намали вашите енергийни разходи с до 30-50%. Това ще намали вашите месечни сметки за електричество, като същевременно намалява въглеродния отпечатък на вашия дом или бизнес.

Как мога да разбера коя система е най-подходяща за моя дом?

Най-добрият начин е да се консултирате с наш експерт, който ще направи оценка на вашите нужди и ще предложи най-подходящото решение.


Колко струва една термопомпена система от IMMERGAS?

Цената за термопомпена система варира в зависимост от конкретните нужди и размера на жилището. За точна оферта, моля свържете се с нас.


Подходящи ли са термопомпените системи за всеки дом?

Да, термопомпените системи са гъвкави и могат да бъдат адаптирани за различни типове жилища, като осигуряват оптимално решение за отопление и охлаждане в зависимост от индивидуалните нужди.

Как работят термопомпите на IMMERGAS?

Термопомпите на IMMERGAS използват енергията от околната среда въздух/вода за отопление и охлаждане на помещенията, което ги прави изключително енергийно ефективни и екологични.

Нужна ли е специална поддръжка за термопомпите?

Редовната професионална поддръжка е препоръчителна за оптимална работа и дълготрайност на системите. Amax Gas предлага специализирани услуги за поддръжка.

Предлага ли Амакс Газ гаранция за своите термопомпи?

Да, фирмата предлага 5 години гаранция, както и сервизна дейност.

Как се представиха термопомпите през 2023 година в Европа?

Основните европейски пазари на термопомпи претърпяха срив през 2023 година.
Държави като Франция, Италия, Швеция, Финландия, Полша и Дания отбелязаха изключително ниски резултати в продажбите на термопомпи. Най-рязък спад има в Италия, въпреки силните предходни години на държавата.

Държави като Германия и Нидерландия имат увеличение в продажбите на термопомпи, но това няма да продължи, твърдят от браншови асоциации Bundesverband Wärmepumpe (BWP) и Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) заради местната регулация.
Нидерландия също няма да запази този растеж, очакват въвеждането  на т.нар. “Хибриден Стандарт за Термопомпи”.

Секторът на термопомпи е изправен пред динамични кондиции, бездействието от 2022 насам на европейския съюз допринесе и до голяма част от този срив, както в продажбите, така и в производството.

Част от прийомите на ЕПЗС ще бъде да обърне внимание върху данъците на енергетиката, както и държавно стимулиране на сектора.

Научете повече тук:

Спад-на-термопомпите-в-Европа-графика-за-всяко-четримесечие-от-2021-до-края-на-2023